Affärsrättsseminariet 2024

Okinawa och Tokyo – rättsliga frågor i en associationsrättslig miljö

Datum

21 mar - 31 mar

Plats

Okinawa, Japan

Kostnad

29 500 kr

Omfattning

30 timmar

Affärsrättsseminariet 2024 är förlagt på vackra Okinawa i södra Japan samt även två nätter i den pulserande staden Tokyo. Innehållet i seminariet är delvis nytt och omfattar centrala aspekter av associationsrätt, med huvudfokus på aktiebolag och andra associationsformer.

Jan Kleineman och Stefan Lindskog föreläser tre hela dagar tillsammans och varsin egen heldag.

Kursen har en associationsrättslig grundinriktning. En övergripande aspekt är att närma sig frågorna ur ett allmänt associationsrättsligt perspektiv, där utgångspunkten är aktiebolaget men också andra associationsformer beaktas. Kursen handlar emellertid inte primärt om aktiebolagsrätt i snäv mening utan om rättsliga frågor i en associationsrättslig miljö med viss inriktning på företrädarfrågor och skadestånd men också om annat, såsom vissa penningtvättsfrågor, kombinationen straffrätt och skadeståndsrätt samt företagsrekonstruktion av aktiebolag m.m.

En stor del av kursen kommer att hållas i dialogform, där föreläsarna efter en grundläggande presentation av ämnet diskuterar med varandra kring eventuella oklarheter i rättsläget och möjlig rättsutveckling.

Kursprogram

Dag 1 – Jan Kleineman och Stefan Lindskog tillsammans

Den allmänna associationsrätten

De frågor som behandlas under denna rubrik rör huruvida det alls är meningsfullt att tala om en allmän associationsrätt samt i så fall hur den bestäms och vilken ledning den kan ge. Utgångspunkten är ideella föreningar, eftersom den associationsformen inte är lagreglerad. Frågor som ställs om det finns en allmän associationsrätt som kan ge ledning för vad som gäller för ideella föreningar eller komplettera eller nyansera vad som gäller för bl.a. aktiebolag. Avsnittet är avsett att vara en inledning till följande avsitt om associationsrättsliga skadestånds- och företrädarfrågor.

Behörighet och befogenhet

En association kan företrädas på flera sätt och bundenheten av dispositioner för dess räkning beror på olika förhållanden. Frågor som behandlas är bl a betydelsen av ond respektive god tro på medkontrahentens sida, ändamålsbestämmelsens betydelse och falsus procurator-ansvar.

Styrelseansvaret

Styrelseledamöternas skadeståndsansvar mot associationen är ett nästa outtömligt ämne och uppmärksammas givetvis. Men styrelsen kan ådra sig ansvar också mot medlemmar och tredje man. Det aktualisera särskilt betydelsen av normskyddsläran som kommer att behandlas ingående i ljuset av föreliggande rättspraxis.

Medlemsansvaret

Att även en associationsmedlem kan ådra sig skadeståndsansvar mot såväl associationen som annan framgår av lag. Men hur det ansvaret är närmare beskaffat är inte alldeles klart. Här möter bl a frågor om lojalitetsplikt och normskyddslärans relevans.

Dag 2 – Jan Kleineman

Nya ansvarsformer på förmögenhetsrättens område

Under denna rubrik kommer bla följande att behandlas
 • Rätt till skadestånd enligt Europakonventionens (EKMR) och andra Konventioner 
 • Rätt till skadestånd enligt regeringsformen och andra grundlagar
 • Actio dolus uppsåt att på ett kvalificerat otillbörligt sätt skada någon
 • Rättsfallet NJA 2015 s 899 hovrättens ovilja att godta prejudikatet och HDs ovilja att pröva hovrättens dom i fullföljdsmålet
 • Ansvarsfriskrivningars rättsverkningar och då särskilt i kommersiella förhållanden. Se NJA 2022 s354, NJA 2019 s 877 och NJA 2017 s 113
 • ”Grovt oaktsamt men inte särskilt klandervärt” NJA 2022 s 522
 • Senaste fallet om ”öppna” oaktsamhetsbedömningar. NJA 2021 s 1050
 • Skadestånd vid penningtvätt mm. Se NJA 2020 s 344 och NJA s 2017 s 1053
 • Professionsansvarets fortsatta utveckling i svensk rättspraxis

Dag 3 – Jan Kleineman och Stefan Lindskog tillsammans

Indirekt skada

Skada för associationen innebär ofta indirekt skada för dess medlemmar och kan också leda till indirekt skada för associationsborgenärerna. I vilken utsträckning en medlem respektive en borgenär kan vara ersättningsberättigad är i vissa delar mindre klart och blir därför föremål för en analys.

Likvidators skadeståndsansvar

Principen är att en likvidator har samma skadeståndsansvar som en styrelseledamot. Men ansvarsmiljöerna är olika. Avsnittet handlar om det speciella ansvar som drabba en likvidator om han inte iakttar de kapitalskyddsregler som gäller under likvidation och hur det ansvaret hänger samman med den återbäringsskyldighet som kan uppkomma om kapitalskyddsreglerna inte följs.

Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihetsinstitutet aktualiserar bl a frågor om vad ett beslut om ansvarsfrihet omfattar, verkningarna av ett partiellt ansvarsfrihetsbeslut och möjligheterna till ett beslutsgenombrott. 

Actio pro socio

Under vissa förutsättningar kan en kvalificerad minoritet i eget namn men för associationens räkning föra en skadeståndstalan rörande bl a styrelseansvar. Det handlar då om ett särskilt slags kommissionstalan. Men vad som närmare bestämt gäller är oklart och tas under denna rubrik upp till diskussion.

Dag 4 – Stefan Lindskog

Att processa i HD

I avsnittet ges en inblick i HD:s arbete och vad det betyder för hur en process i HD bör föras. Särskilt uppmärksammas vad den som klagar till HD kan göra för att förbättra förutsättningarna för pt.

Förmögenhetsrättsliga aspekter på penningtvättsbrottet

Penningtvättsbrottet är speciellt på vissa sätt. Det reser frågor om hur man skall se på bl.a. vindikationsrätt och skadeståndsansvar med anledning av penningtvättsbrottslighet.

Regress

Om flera ansvarar för samma skada är de solidariskt ansvariga. Det leder till en regressomgång om någon har betalat mer än vad som följer av det interna ansvaret. Men vad är samma skada? Och efter vilka principer bestäms det inte interna ansvaret? En ytterligare fråga som kommer att diskuteras är vad som gäller vid förlikning med någon eller några men inte alla skadeståndsansvariga.

Särskilda frågor rörande ideella föreningar

De vanligaste tvistefrågorna rörande ideella föreningar lär handla om uteslutning och skadestånd. Avsaknad av lagstiftning bereder här vissa bedömningssvårigheter som endast delvis retts ut i praxis. Avsnittet handlar om vad som är klart och vad som kan gälla när så inte är fallet.

Dag 5 – Jan Kleineman och Stefan Lindskog tillsammans

Associationsansvaret

En association är en tankekonstruktion. Ett skadeståndsansvar för associationen förutsätter därför att den tillräknas det som någon fysisk person har gjort, tänkt eller insett. Det aktualiserar frågor om vad som gäller för sådant tillräknande, och om det är någon skillnad mellan inomkontraktuella och utomobligatoriska skadesituationer.

Efter kapitalbristreglerna

Det har lagts fram ett förslag om att kapitalbristreglerna skall ersättas av en reglering som innebär att skadeståndsansvar kan följa om ett underkapitaliserat aktiebolag fortsätter sin verksamhet. De rättsliga och praktiska konsekvenserna av en sådan reglering analyseras och diskuteras.

Straffrätt och skadeståndsrätt

Brott grundar i regel skadeståndsansvar. Men hur förhåller sig egentligen skadeståndsrätten till skadeståndsrätten, materiellt respektive processuellt? Är en målsägande nödvändigtvis en skadelidande och tvärtom? Andra frågor som behandlas är de särskilda associationsrättsliga reglerna om skadestånd på grund av brott och de processrättsliga aspekterna på att talan förs i form av enskilt anspråk.  

Utestående frågor och avrundning

Förhoppningsvis har kursen väckt frågor hos både föreläsarna och deltagarna, och här ges ett visst utrymme för uppföljande diskussioner. Därefter någon form av avslutande sammanfattning.

Okinawa och Tokyo

Limhamnsgruppen hälsar välkommen till Affärsrättsseminarium 2024 som äger rum under påskveckan i japanska Okinawa, en arkipelag belägen i Stilla Havet cirka 70 mil söder om själva Japan.

Vår kursort är Okinawas långsmala huvudö som mäter 110 kilometer från norr till söder och endast dryga 10 kilometer bred – något mindre än Öland.

Huvudorten på ön heter Naha och återfinns i söder medan vårt kurshotell ligger i natursköna nejder vid en av stränderna strax utanför byn Onna på västkusten i de centrala delarna.

Okinawa har en lång och färgstark historia som del av Ryūkyūriket, vilket under flera århundraden var ett självständigt ö-kungadöme innan det erövrades av Japan i slutet av 1800-talet. På dessa öar utvecklades kampsporten karate och spreds till övriga världen efter Ryūkyūrikets inlemmande i kejsardömet Japan.  Det klassiskt japanska kryddas därför med lokal kultur vilket också kommer till uttryck i gastronomin. Här äter man fräscha råvaror som nyfångad fisk och färska skaldjur, grönsaker, alger och tång och det proteinrika inhemska fläskköttet.  Men såklart finns även sushi, sashimi och andra japanska klassiker. Okinawas mat anses speciellt hälsosam, bjuder på unika smakupplevelser och sägs vara huvudorsaken till öbornas osedvanligt höga medellivslängd. Totalt bor knappt en och en halv miljon på huvudön och de omkringliggande öarna i arkipelagen.

Klimatet är subtropiskt, mars – april en bra tid att besöka Okinawa eftersom regnsäsongen börjar i maj och värmen därefter olidlig. Från sensommar till senhöst hemsöks Japan och Okinawaöarna ofta av tyfoner.

Vi flyger via Tokyo och övernattar där på både ut- och hemresa. På utresan bor vi stadsdelen i Asakusa, som brukar betecknas som Tokyos ”gamla stan” och på hemresan i nöjesdistriktet Shinjuku. Därmed upplevs helt olika delar av det väldiga Tokyo.

Efter kursveckan på Okinawa finns det möjlighet att förlänga med några dagar i Japan och uppleva sakura – d.v.s. körsbärsblomningen i månadsskiftet mars / april.

Kurshotell

ANA Intercontinental Manza Beach****

ANA InterContinental Manza Beach Resort ligger på en egen liten halvö och våra rum har balkong och havsutsikt. Det finns utomhuspool, spa och tennisbana. WiFi är gratis i alla utrymmen. ANA InterContinental Manza Beach Resort

Omgivningen inbjuder till vandringar och vattenaktiviteter som snorkling och dykning. Man kan hyra cykel, kanot och vattenskoter.

Mellan kurspassen erbjuder vi intressanta utflykter och fördjupar oss i Okinawas kultur och historia.

I närbelägna byn Onna finns ett antal lokala restauranger, men föredrar man att stanna på hotellområdet så har man inte mindre än sex olika restauranger att välja mellan:

AQUA BELLE – asiatisk/internationell fisk- och skaldjur
ORCHID – traditionell japansk och lokala rätter från Okinawa
UNKAI – klassisk japansk och sushi
THE ORIENTAL GRILL BY KARIN – steakhouse
SALVATORE CUOMO – italiensk
IZAKAYA CHANPURU – lokala rätter från Okinawa.

Torsdag 21 mars

Tidig avresa med Lufthansa från Arlanda, Landvetter eller Kastrup till München och därifrån vidare direkt till Tokyo. Flygtiden från München är cirka tolv timmar och avståndet drygt 930 mil.

Fredag 22 mars

Ankomst till Tokyo-Haneda lokal tid kl. 09.05. Tidsskillnaden är plus åtta timmar, så medan midnatt råder hemmavid är en ny dag i vardande när vi landar i Japan. Efter japanska inreseformaliteter tar vi plats i vår inhyrda buss för en introducerande rundtur i världens största stad.

Från Haneda-flygplatsen, som ligger på en ö i Tokyobukten, når vi ganska omgående de centrala delarna av Tokyo. De olika stadsdelarna förbinds med ett nät av expressvägar, byggda på ramper över gator och kanaler. Vi besöker bl.a. Meiji-helgedomen tillägnat kejsar Meiji (1852–1912) och kejsarinnan Shoken (1850–1914) som är det moderna Japans skapare vilka efter 700 års isolering i rasande takt moderniserade och industrialiserade landet. Meiji-helgedomen är byggd som hemvist åt kejsarparets gudomliga själar. Vi ser även Kejserliga Palatsområdet med ett av Japans mest fotograferade motiv: Nijibashi-bron, som leder in till palatset. Här bor kejsar Akihito och kejsarinnan Michiko. 1945 var palatset sönderbombat och när kapitulationen kungjordes begick många japaner harakiri på platsen utanför murarna. Via Ginza, den förmodligen mest berömda av Tokyos stadsdelar, tar vi oss mot Ueno-parken där tusentals tokyobor så här års beundrar den praktfulla sakura, körsbärsblomningen, som förhoppningsvis når sin höjdpunkt vid tidpunkten för vår resa. Körsbärsblomningen är en nationell angelägenhet och nyhetsmedierna rapporterar dagligen om hur blomningen avancerar upp genom Japan, med början i de subtropiska områdena längst i söder till de subarktiska områdena längst i norr. Under den korta blomningstiden ägnar sig japanerna åt den årliga vallfärd med tusenåriga anor som kallas O-hana-mi, och samlas i stora skaror på de mest berömda platserna där det råder en behaglig feststämning med picknick.

Vårt hotell ligger i stadsdelen Asakusa (uttalas Asa´xa) stadsdelen som brukar beskrivas Tokyos ”gamla stan”. Här hittar vi regionens äldsta buddhisttempel och en av Tokyos mest berömda gator, Nakamise Dori, kantad av bodar som säljer hantverk och souvenirer.

Incheckning för en natt på Kanzachi Tokyo Asakusa Hotel och den som orkar hänger med på kvällskvisten till en av områdets trevliga restauranger.

Lördag 23 mars

Under förmiddagen kan man strosa runt och njuta av stämningen i Asakusa. Generellt heter det att Tokyo inte byggts för att beskådas utan för att upplevas. Men Asakusas bevarade traditionella arkitektur är en njutning att skåda innan det blir dags att återvända till Haneda-flygplatsen vid 12-tiden.

All Nippon Airways (Star Alliance) avgår från Haneda kl. 14.45 och tar oss över Stilla Havet 150 mil söderut. Vid halv sex landar vi i Naha. Ingen tidsskillnad mot japanska ”fastlandet” och eftersom vi rest inrikes är vi snart på plats i bussen på väg mot hotellet. Det är drygt fem mil att åka till ANA Intercontinental Manza Beach i Onna och efter ankomst och incheckning för de kommande sju nätterna vankas välkomstmiddag på hotellets japanska restaurang Unkai. Såväl klassiska japanska rätter som Okinawa-specialiteter serveras som introduktion.

Under veckans kursuppehåll mitt på dagen kommer vi att arrangera utflykter för att få uppleva olika sidor av Okinawa och dess natur och säregna kultur.

Mer detaljerat utflyktsprogram kommer under hösten.

Söndag 24 mars

Kursdag 1:  08.30 – 12.30 samt 18.00 – 20.00

Måndag 25 mars

Kursdag 2:  08.30 – 12.30 samt 18.00 – 20.00

Tisdag 26 mars

Kursdag 3: 08.30 – 12.30 samt 18.00 – 20.00

Onsdag 27 mars

Ledig dag

Under vår lediga dag erbjuder vi en heldagstur med fokus på det blodiga slaget om Okinawa, som varade från april till juni 1945. Kamikazepiloter sattes in som en sista åtgärd från Japan för att försöka vända kriget. Mer än en tredjedel av Okinawas befolkning dog på mindre än tre månader.

Vi besöker japanska flottans underjordiska högkvarter. När japanerna insåg att slaget var förlorat begick flera tusen av de japanska soldaterna och deras befälhavare kollektivt självmord i tunnlarna. Efter Japans kapitulation hölls Okinawa ockuperat av USA ända fram till 1972. Sedan dess är öarna åter en japansk prefektur men fortfarande finns över 50 000 amerikanska soldater stationerade.

Skärtorsdag 28 mars

Kursdag 4:  08.30 – 12.30 samt 18.00 – 20.00

Långfredag 29 mars

Kursdag 5:  08.30 – 15.30 med avbrott för lunch

Vi kör en sammanhängande kursdag för att kunna erbjuda en eftermiddags- och kvällstur till Naha. 

Okinawas huvudort är känd för sitt nöjesliv och rika musikutbud. Traditionell musik från Okinawa har vunnit stor popularitet världen över och längs stadens berömda gata Kokusai Dori finns många restauranger med livemusik.

Ingen av våra påskdagar är helgdag i Japan, men liksom vi har anammat till exempel halloween i Sverige kan man notera påskdekorationer här och var.

Påskafton 30 mars

Efter frukost checkar vi ut från kurshotellet och åker Okinawa Expressway en timme till flygplatsen söder om Naha.

All Nippon Airways avgår vid 12-tiden och flyger oss på två timmar tillbaka till Tokyo och Haneda-flygplatsen. Denna gång övernattar vi i stadsdelen Shinjuku som är väsensskild från lugnet i Asakusa.

Shinjuku är skyskrapsstaden med stor koncentration av företag. Marken anses stabilare här än i övriga Tokyo då den förödande jordbävningen 1923 lämnade Shinjuku i stort sett oskadd i jämförelse med andra stadsdelar. Redan innan Tokyo blev ny huvudstad 1868 var Shinjuku en livad förort där nöjeslivet frodades. Idag blinkar och sprakar det på alla håll och kanter och en av showrestaurangerna erbjuder dansande robotar.

Efter arbetsdagens slut förväntas de japanska männen umgås med sina chefer och kolleger fram till sista tunnelbane- eller lokaltåg som stänger exakt vid midnatt. Missar man återstår bara att krypa till kojs i något av tubhotellen där man pressar in sig i en likkistliknande box och sover. Billigare än att anlita Tokyos svindyra taxi. Detta slipper dock vi som istället kamperar på Gracery Hotel invid den väldiga Shinjuku-stationen. I rusningstid har stationen tre miljoner pendlare och det är här man har speciella ”knuffare” som ser till att pendeltågen blir maximalt lastade.

Påskdagen 31 mars

Deltagare i förlängning stannar kvar under förmiddagen medan hemvändande avreser efter frukost med tåget Narita Express till den andra av Tokyos flygplatser. Narita ligger belägen några mil nordost om Tokyo och tåget tar runt en timme.

Flygavgång från Narita med Swiss är vid 12-tiden och direktflyget till Zürich tar runt 14 timmar. Eftersom vi reser västerut ställs klockan tillbaka åtta timmar och är runt 19 på kvällen lokal tid vid ankomst. Från Zürich vidare på kvällen och ankomst till Arlanda, Landvetter eller Kastrup vid 23-tiden.

Förlängning till Hakone, Kyoto och Hiroshima

31 mars – 6 april

Vill ni uppleva mer av Japan? Välkomna då till vår förlängningsresa då vi hoppas kunna pricka in den bästa körsbärsblomningen, sakura. På Okinawa blommar körsbärsträden redan i januari-februari, men inträffar i slutet av mars eller början av april i trakterna av Kyoto och Tokyo. Vi reser med tåg från Tokyo till Hakone och Fujiberget, sedan vidare till Hiroshima och Kyoto. Japanska snabbtågen shinkansen tar oss snabbt mellan orterna och under förlängningen har vi, för att maximera upplevelsen, valt att till största delen förlägga vår logi till traditionella japanska hotell.

Påskdagen 31 mars, Tokyo – Hakone (tågresa 1,5 tim)

Vi dröjer oss kvar i Tokyo fram till eftermiddagen och hinner kanske med en söndagspromenad längs det berömda ungdomsstråket i Harajuku innan vi beger oss till den väldiga Shinjuku-stationen. Härifrån avgår Odakyu Express vid 15-tiden och tar oss på en och en halv timme tar oss till stationen Hakone-Yumoto. Härifrån promenerar vi några hundra meter till Hakone Yumoto Onsen Tenseien ( https://www.tenseien.co.jp/en/ ) och tar in för två nätter. Vid ankomsten byter man lämpligen om till yukata (en mer avslappnad typ av bomullskimono) och kan hänge sig åt hotellets termalbad (onsen). Under vistelsen i Hakone ingår buffetmiddag bägge kvällarna.

Annandag påsk 1 april, Utflykt i Hakone

Idag hoppas vi på klart väder och få njuta den berömda vyn mot Fuji-berget. Vi gör en rundtur i Hakone nationalpark med smalspårig järnväg, linbana och båttur på Ashisjön. Vi besöker såklart de berömda varma källorna i Owakudani och följer promenadvägen runt den ”kokande kitteln”. Det osar och pyser av vulkanisk aktivitet. Här finns t.o.m. ägg till salu, som kokats i den puttrande leran. De anses vara speciellt hälsosamma. På eftermiddagen är vi tillbaka på vårt badhotell och kan fortsätta njuta av de olika poolerna med välgörande termalbad innan kvällens buffetmiddag serveras.

Tisdag 2 april, Hakone – Hiroshima (tågresa)

Efter frukost traskar vi till stationen Hakone-Yumoto och tar lokaltåget cirka tjugo minuter till staden Odawara och byter till klassiska Shinkansen. Shin betyder ”ny” och kansen betyder ”stambana” De första höghastighetstågen togs i bruk 1964 och trafikerade sträckan mellan Tokyo och Kyoto. Shinkansen går på egna spår, parallellt med den ”vanliga” järnvägen, därav namnet ”nya stambanan”, och spårvidden är litet bredare. Tack vare shinkansen räddades den döende tågindustrin, inte bara i Japan utan även på andra håll inspirerades snabbtågsprojekt som TGV i Frankrike, HST i Storbritannien och sent omsider X2000. Tåglinjen följer kusten förbi Nagoya och kommer så till Kansai-slätten, den japanska nationens vagga. På 500-talet etablerades här en centralmakt. Namnet Nippon (betyder ”Solens uppgång” eller ”Solens källa”) förvanskades av västerlänningar till Jipon som sedan blev Japan. Väster om storstadsregionen Kyoto-Osaka-Kobe susar vi fram längs Chugokobergen på den smala slättremsan utmed Japanska Inlandshavet till Hiroshima Dagens etapp på 70 mil tar knappt tre timmar att avverka, och efter ankomst förser vi oss med lunch på någon av järnvägsstationens otaliga restauranger. Sedan kort promenad till intilliggande till APA Hotel Hiroshima Ekimae Ohashi där vi tar in för en natt. Hotellinfo: https://www3.apahotel.com/hotel/chushikoku/hiroshima/hiroshima-ekimae/

Sedan beger vi oss med spårvagn (15 min) till A-Bomb Dome, ruinen av en industriutställningshall som låg i närheten av atombombens hypocentrum. Delar av betongen smälte ner och blottade stålskelettet och ruinen har sparats för att minna om krigets vanvett. Här hittar vi också Fredsparken och dess minnesgravvård med namnen på alla kända offer. Strax bredvid ligger Barnens Fredsmonument med papperstranor och Peace Memorial Museum där vi ser utställning och en 30-minuters film om bomben och dess efterverkningar.

Med sin dryga miljon invånare är Hiroshima landets tionde stad, en modern industristad och helt återuppbyggd. Innerstaden präglas av långa överbyggda affärsgator med gott om restauranger.

Onsdag 3 april, Hiroshima – Kyoto

Efter frukost tar vi lokaltåget (ca 30 min) till färjepiren i Miyajimaguchi, varifrån vi på 10 minuter skeppas till ön Miyajima. Hiroshima betyder ”bred, vidsträckt ö” och är byggd på sandöar i Otagawa-flodens delta. Japan är ju en hel övärld med fyra stora och 6800 mindre öar. Miyajima är känd för att hysa Itsukushima-helgedomen, vars röda torii vid högvatten står mitt i vattnet! Ett av Japans mest kända motiv. Själva ön var tidigare så helig att vanliga dödliga icke fick beträda den. Som alla shinto-helgedomar är även denna en symbol för den besjälade naturen och tillägnas Inlandshavets gudar som beskyddar sjömän. Platsen anses extra helig eftersom alla shinto-gudar samlas till möte här ute varje år den 1 oktober. Helgedomen hyser därför ”gästrum” åt besökande andar. Efter förmiddagsbesök på denna fascinerande plats återvänder vi till stationen i Hiroshima, hämtar vårt bagage och bordar Shinkansen med destination Kyoto. Resan tar runt två timmar och efter ankomst till Kyotos väldiga järnvägsstation (en sevärdhet i sig) promenerar vi några minuter till hotellet Hifumi Ryokan Kyoto Station ( https://www.kyoto-hifumi.co.jp/english/ ) och tar in för tre nätter. Ett ryokan är ett traditionellt japanskt värdshus med badhus. Rummen har tatami-golvmattor (vävd stråmatta) och futonmadrasser att ligga på.

På kvällen samlas vi för en gemensam promenad till Kyotos klassiska ”geishakvarter” i stadsdelen Gion. Under tre kvällar i Kyoto finns möjlighet att uppleva den japanska gastronomins yppersta excesser. Här finns SJU trestjärniga Michelinrestauranger, 22 tvåstjärniga och 66 enstjärniga!! Den som vill unna sig matupplevelser utöver allt man tidigare upplevt bör planera och boka bord i mycket god tid! https://guide.michelin.com/jp/en/kyoto-region/restaurants

Torsdag 4 april, Kyoto

Heldag i Kyoto med rundtur i den gamla kejsarstaden och vi börjar med vad som troligtvis är Japans mest fotograferade byggnad – Kinkaku-ji – den gyllene paviljongen. Den byggdes år 1397 som privatbostad åt en shogun ur Ashikaga-familjen men blev efter shogunens död ett zen-buddhistiskt tempel, vilket det fortfarande är. Sedan till Gosho – det kejserliga palatset – vilket var kejserligt residens fram till 1868 då huvudstaden flyttades till Tokyo. Palatset har ständigt eldhärjats och återuppbyggts och nuvarande byggnad är från 1855. Fortfarande kröns och installeras varje ny kejsare här. Vi åker vidare genom staden och över floden Kamo till de intressanta östra delarna av staden. Kiyomizu-dera är ett av Japans mest berömda buddhisttempel och härifrån har man en enastående vy över hela Kyoto. Templet räknar sina anor ända från år 780 och är alltså äldre än själva staden. Nuvarande byggnader är från 1630-talet och templets namn betyder ”det rena vattnet” vilket syftar på en helig källa strax bredvid. Det är sed att dricka av detta vatten vid ett besök. Dess tre vattenstrålar sägs leda till skönhet, hälsa och rikedom. Från tempelområdet leder en livlig marknadsgata genom stadens gamla delar.

Fredag 5 april, Kyoto

Dag på egen hand i Kyoto. Vandra ”filosofstigen” längs kanaler. Eller gör egen utflykt med tåg till Nara eller Osaka. Vårt tågpass gäller och kan utnyttjas.

I staden Nara (45 minuter med tåg) finns berömda templet Todai-ji, med en stor Buddhastaty av brons inrymd i världens största träbyggnad (nästan 50 m hög!) Templet invigdes år 752 men har förstörts och rekonstruerats flera gånger. Templet ligger i Nara-parken där man även hittar berömda helgedomen Kasuga Taisha, tillägnad fyra shinto-gudar som anses beskydda landet, politiken samt färskvattnet.

Osaka nås med tåg på en dryg halvtimme. Japans ledande ekonomiska centrum växte fram under 1600-talet när Osaka blev ett distributionscenter för ris och där länsherrar ofta intecknade sina risskördar hos köpmännen. Dessa blev efterhand enormt förmögna varför Osaka utvecklades till nöjets och livsnjutingens stad, i stark kontrast mot samurajernas stränga finkultur. Det sägs fortfarande att Osaka-borna spenderar alla sina pengar på god mat tills de går bankrutt.

Lördag 6 april, Kyoto – Osaka – Hemorten

Tidig avresa med tåg till Kansai-flygplatsen som ligger på en konstgjord ö utanför Osaka. Den byggdes 1991–94 och terminalhallen är två kilometer lång. Arkitekten bakom projektet, Renzo Piano, är bland annat känd för att ha utformat Centre Pompidou i Paris. Terminalen räknas bland de mest imponerande av 1900-talets byggprojekt.

Hemresa med Lufthansa direkt till Frankfurt, vilket tar 14 timmar. Eftersom klockan ställs tillbaka åtta timmar sker hemkomst till Kastrup, Landvetter eller Arlanda samma kväll.

I priset ingår:

 • Flygtillägg för hemresa från Osaka
 • Sex övernattningar med frukost inkluderad på hotell enligt program
 • Samtliga transporter och transfers enligt program
 • Två middagar i Hakone
 • Entréer enligt program
 • Limhamnsgruppens reseledning
 • Lokala skatter och avgifter

Grundpris (del i dubbelrum inkl. frukost, tranporter och transfer) SEK 
Kursdeltagare – del i dubbelrum med annan kursdeltagare39 700
Kursdeltagare – del i dubbelrum med medresenär (man, hustru, barn etc.)53 600
Medresenär – del i dubbelrum med kursdeltagare (gäller endast en medresenär)25 800
Barnrabatt 50%, med två fullt betalande vuxna i ett rum. Max 2 barn per rum19 850
Tillägg och utflykter
Enkelrum13 900
Flygskatter (kan komma att ändras)5 000
Välkomstmiddag1 500
Heldagstur med fokus på det blodiga slaget om OkinawaPris kommer
Förlängning i Japan med Hakone, Kyoto och Hiroshima25 300
Enkelrumstillägg under förlängningen8 600

Priserna är baserade på en valutakurs på 0,070–0,080 SEK/JPY.

Anmälan och betalning

Arrangemanget består av två delar: dels utbildning, dels resa. Arrangör av båda delarna är Limhamnsgruppen AB, 556982-4500.
Villkor för utbildningen: se Villkor för kurs utanför Sverige och Danmark.
Villkor för resan: se Våra villkor (SRF:s allmänna resevillkor för paketresor och Limhamnsgruppen AB:s särskilda villkor).

Se gärna över ditt försäkringsskydd. Advokatsamfundet erbjuder bl.a. frivilliga försäkringar som gäller vid tjänsteresa. Detta kan behövas i fall av sjukdom före avresa, sjukdom eller olycka på plats, stöld mm. Medresenärer bör se över sin hemförsäkring separat.

Limhamnsgruppen erbjuder inget försäkringsskydd. Önskar man teckna försäkring går det att vända sig till ERV-Europeiska eller Gouda.
En av anledningarna är att många advokater redan har ovan nämnda försäkring via Advokatsamfundet.

Anmälan ska göras senast den 15 december 2023 (för fri avbokning), efter detta datum gäller de ovan nämnda avbokningsreglerna. Samtidigt med anmälan till Limhamnsgruppen inbetalas anmälningsavgiften 10 000 SEK/resenär på bankgiro 5694-0430. Slutbetalning ska erläggas senast 15 januari 2024.

Med förbehåll för force majeure.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

Kursbokning utlandskurs
 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Medresenär
Tillval och önskemål
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Tipsa

Relaterade kurser

Kontraktuell lojalitetsplikt

En växande rättsfigur i avtalsrätten
19 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen behandlas lojalitetsplikten i många avtalstyper, såsom anställning och mellanmansavtal (kommission, handelsagentur, mäkleri etc.), köp, entreprenad, försäkring, kreditgivning och borgen.

Brottmålskurs 2024

Med Martin Borgeke och Per E Samuelson
4 jan
- 13 jan
Rio de Janeiro, Brasilien

Kursen består av tre delar. Den första handlar om straffrättens allmänna del, den andra är en utbildning i förhörsteknik och den tredje är en grundkurs i bokföringsbrott.