Advokatsekreterarkurs

Assistenter, sekreterare och paralegals – en oumbärlig resurs

Datum

21 okt - 22 okt

Plats

Scandic Grand Central, Stockholm

Kostnad

15 900 kr
Streamad 13 900 kr

Omfattning

12 timmar

Bredda dina kunskaper och få en ordentlig överblick över advokatsekreterarens viktiga arbetsuppgifter. Fokus är på arbetsmetodiken och den praktiska hanteringen.

Äntligen är det återigen dags för vår mycket uppskattade advokatsekreterarkurs!

Två dagar med f.d. kontorschefen och advokatsekreteraren Cecilia Dolk, som har mer än 25 års yrkeserfarenhet från både humanjuridisk och affärsjuridisk byrå. Med sin långa erfarenhet undervisar Cecilia på ett pedagogiskt och inspirerande sätt, lyfter fram sekreterarens/assistentens viktiga roll på byrån och ger dig verktygen att bli ännu effektivare i ditt arbete.

Första dagen har vi också advokat Bengt Ivarsson med oss. Bengt är tidigare ordförande i Advokatsamfundet och har en bred erfarenhetsbas att dela med sig av.

Träffa kollegor från hela landet och utbyt erfarenheter, samtidigt som ni har trevligt tillsammans på Scandic Grand Central, mitt i Stockholm.

Tider och innehåll

Programmet håller på att revideras inför höstens kurs men stämmer i huvudsak med det tidigare programmet nedan.

Dag 1, 09.00–12.00

 • Inledning
 • Presentation av lärare och kursdeltagare
 • Hur har sekreterarens roll förändrats de senaste 25 åren?
 • Advokatsamfundets funktion och regler
 • Särskilda regler för advokataktiebolag
 • Hantering av klientmedel, klienters egendom och värdepapper

Lunch, 12.00-13.00

13.00-17.00

 • Jävsregler
 • Sekretessfrågor
 • Know-your-client (KYC)
 • Klient- och motpartskontakt
 • Akthantering/arkivering

Dag 2, 09.00–12.00

 • Vad kännetecknar en bra sekreterare?
 • Sekreterarens roll i olika ärendetyper
 • Skillnader/likheter mellan human- respektive affärsjuridisk byrå
 • Grupparbete och diskussion

Lunch 12.00–13.00

13.00–16.00

 • Tidsredovisning
 • Fakturering samt registrering av utlägg
 • Intervju och frågestund med f.d. domstolshandläggare om ärendehantering i både allmän och förvaltningsdomstol.
 • Sammanfattning – avslutning

Förbehåll för ändringar i programmet

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Att läsa och förstå årsredovisningar

Med aukt revisor Mikael Fredstrand
4 nov
Scandic Crown, Göteborg

Originalet sedan 2008. Lär dig hur du läser och tolkar en årsredovisning under vägledning av auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.

Att läsa och förstå årsredovisningar

Med aukt revisor Mikael Fredstrand
18 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Originalet sedan 2008. Lär dig hur du läser och tolkar en årsredovisning under vägledning av auktoriserad revisor Mikael Fredstrand.