• Scandic Anglais, Stockholm
 • 12 900 kr
 • 13 timmar

Advokatsekreterarkurs 2019

Äntligen är det återigen dags för vår mycket uppskattade advokatsekreterarkurs!

Bredda dina kunskaper och få en ordentlig överblick över advokatsekreterarens viktiga arbetsuppgifter. Fokus är på arbetsmetodiken och den praktiska hanteringen.

Två dagar med f.d. kontorschefen och advokatsekreteraren Cecilia Dolk, som har mer än 25 års yrkeserfarenhet från både humanjuridisk och affärsrättsbyrå. Med sin långa erfarenhet undervisar Cecilia på ett pedagogiskt och inspirerande sätt, och lyfter fram sekreterarens/assistentens viktiga roll på byrån och ger dig verktygen att bli ännu effektivare i ditt arbete.

På eftermiddagen dag två får vi besök av advokatsekreteraren och f.d. domstolshandläggaren Pia Blomqvist med 20 års erfarenhet från både allmän och förvaltningsdomstol.

Träffa kollegor från hela landet och utbyt erfarenheter, samtidigt som ni har trevligt tillsammans på Scandic Anglais, vid Stureplan i Stockholms centrum.

 

Tider och innehåll

Dag 1, 09.00-12.00

 • Inledning
 • Presentation av lärare och kursdeltagare
 • Hur har sekreterarens roll förändrats de senaste 25 åren?
 • Advokatsamfundets funktion och regler
 • Särskilda regler för advokataktiebolag
 • Hantering av klientmedel, klienters egendom och värdepapper

Lunch, 12.00-13.00

13.00-17.00

 • Jävsregler
 • Sekretessfrågor
 • Know-your-client (KYC)
 • Klient- och motpartskontakt
 • Akthantering/arkivering

Dag 2, 09.00-12.00

 • Vad kännetecknar en bra sekreterare?
 • Sekreterarens roll i olika ärendetyper
 • Skillnader/likheter mellan human- respektive affärsjuridisk byrå
 • Grupparbete och diskussion

Lunch 12.00-13.00

13.00-16.00

 • Tidsredovisning
 • Fakturering samt registrering av utlägg
 • Intervju och frågestund med f.d. domstolshandläggare om ärendehantering i både allmän och förvaltningsdomstol.
 • Sammanfattning – avslutning

Förbehåll för ändringar i programmet

Kursledare

Cecilia Dolk

Cecilia Dolk arbetar idag som Legal Assistant på Nordea Group Corporate Law. Cecilia har 25 års erfarenhet som advokatsekreterare och kontorschef på olika advokatbyråer, både human- och affärsjuridisk byrå, och andra företag. Hon undervisar advokatsekreterare i Limhamnsgruppens regi sedan mer än tio år.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.Med förbehåll för force majeure.