Advokatetik för försvarare

- med Johan Eriksson

Datum

26 maj

Plats

Scandic Anglais, Stockholm

Kostnad

8 300 kr
Streamad 7 300 kr

Omfattning

7 timmar

Advokaten och erfarna försvararen Johan Eriksson går grundligt igenom de viktiga advokatetiska reglerna för försvarare. Särskilt fokuserar han på vad som gäller i mål där klienten är frihetsberövad med restriktioner. Genomgången av den praktiska hanteringen varvas med exempel på ärenden från disciplinnämnden.

På senare tid har ett antal disciplinärenden kommit att hamna i fokus i media. Skriverierna påverkar såklart förtroendet för hela advokatkåren. Advokatetiken är central i försvararens arbete. God advokatsed utgör exempelvis grunden för det s.k. enrumsprivilegiet, en försvarares absoluta rätt att tala i enrum även med en frihetsberövad klient.

Att behärska de etiska reglerna är nödvändig för att kunna utföra försvararuppdraget. Bristande kunskap i etik kan leda till allvarliga övertramp, men också till att försvarare inte tillvaratar sina klienters intressen på rätt sätt, av rädsla att göra fel.

Tider och innehåll

09.00–17.00 med lunch 12.30–13.30

 • Presentation av kurs och deltagare.
 • Grundläggande advokatetik. Relationen till klienten och advokatens roll.

Kaffepaus

 • Jävsregler.
 • Advokaten och sociala medier.
 • Vad får en försvarare göra när klienten är anhållen.

Lunch

 • Vad gäller när klienten är häktad med sedvanliga restriktionen.
 • Vad gäller när klienten har ”fulla restriktioner” d.v.s. inte ens får ta del av information från media.

Kaffepaus

 • Vad gäller när utomstående vill lämna information som berör en frihetsberövad klient.
 • Vad gäller för kontakter med vittnen när klienten är frihetsberövad med restriktioner.
 • Finns det regler inom kriminalvården som kan påverka en försvarares agerande.

Om inget annat anges gäller våra villkor och avbokningsregler som du kan läsa om här
Här kan du även läsa om den allmänna informationen om kursen och resan.

Anmälningsformulär

 • Kursdeltagare
 • Tillval och önskemål
 • Faktureringsadress
Kursdeltagare
Om du vill ha hotellrum eller ditt kursmaterial i pappersform
Faktureringsadress

Tipsa om kursen

Relaterade kurser

Kurspaket med Johan Eriksson

I tre helt nyinspelade kurser delar advokaten Johan Eriksson med sig av sina kunskaper inom tre skiftande områden.
Webbkurs

Kurserna om häktning, sakframställning och plädering samt förhörsteknik vänder sig till alla processande jurister som

Johan Eriksson

Häktningsförhandling

Webbkurs - Försvararteknik del 1 med Johan Eriksson
Webbkurs

År efter år har Sverige kritiserats för långa häktningstider, kritiken har ofta riktats mot åklagare

Johan Eriksson

Sakframställning och plädering

Webbkurs - Försvararteknik del 2 med Johan Eriksson
Webbkurs

Konsten att sälja in en idé. Allt framgångsrikt processande bygger på att domstolen kan ta