Kurser

Utbildningar här och i hela världen

Våra kurser

Aktuella kurser för specialister både här och fjärran!

Kurspaket med Johan Eriksson

I tre helt nyinspelade kurser delar advokaten Johan Eriksson med sig av sina kunskaper inom tre skiftande områden.
Webbkurs

Kurserna om häktning, sakframställning och plädering samt förhörsteknik vänder sig till alla processande jurister som vill vässa sina tekniker i övertygandets konst och korsförhörets renande eld.

Läs mer »
Johan Eriksson

Häktningsförhandling

Försvararteknik del 1 med Johan Eriksson
Webbkurs

År efter år har Sverige kritiserats för långa häktningstider, kritiken har ofta riktats mot åklagare och domstolar samt bristande resurser. I den här kursen vänder vi i stället blicken mot försvararen, finns det mer att göra?

Läs mer »
Johan Eriksson

Förhörsteknik

Försvararteknik del 3 med Johan Eriksson
Webbkurs

Mål av alla typer avgörs ofta på muntlig bevisning. Att behärska förhörsteknik är därför helt avgörande för alla processande jurister.

Läs mer »

KonkursArbetsrätt

Nyheter 2018–2020
Webbkurs

Det händer saker och ting på det konkursarbetsrättsliga området. Boken KonkursArbetsrätt kom ut 2018, och i den här kursen presenterar advokat Erik Danhard kortfattat de nyheter som har skett under 2018–2020.

Läs mer »

Avancerad förhörsteknik 2021

6 okt
- 10 okt
The Rembrandt, London, Storbritannien

Utbildning och praktisk träning i förhörsteknik enligt den anglosaxiska modellen, med några av världens främsta försvarsadvokater.

Läs mer »

Underhållsbidrag till barn

Processen från A till Ö
13 okt
Scandic Anglais, Stockholm

Hur räknar man ut underhållet och vad är skäligt underhåll? Varför ska en del föräldrar betala mer än försäkringskassans underhållsstöd? Hur ska du råda din klient i frågor om underhåll?

Läs mer »

Advokatetik för försvarare

Med Johan Eriksson
13 okt
Scandic Plaza, Umeå

Advokaten och erfarna försvararen Johan Eriksson går grundligt igenom de viktiga advokatetiska reglerna för försvarare. Särskilt fokuserar han på vad som gäller i mål där klienten är frihetsberövad med restriktioner.

Läs mer »
bok med hotellfasad i bakgrunden

Advokatsekreterarkurs

Assistenter, sekreterare och paralegals – en oumbärlig resurs
21 okt
- 22 okt
Scandic Grand Central, Stockholm

Bredda dina kunskaper och få en ordentlig överblick över advokatsekreterarens viktiga arbetsuppgifter. Fokus är på arbetsmetodiken och den praktiska hanteringen.

Läs mer »

Hemliga tvångsmedel

Försvarartaktik och hur du förbereder klienten – också om hemlig dataavläsning, det nyaste tillskottet i den hemliga verktygslådan
22 okt
- 24 okt
Hotel Skansen, Båstad

En utbildningshelg i toppklass med avkopplande umgänge med kollegor, på härliga Hotel Skansen i Båstad.

Läs mer »

HD och obligationsrätten

Rättsutveckling och analys av praxis
27 okt
Scandic Anglais, Stockholm

En djupgående och detaljerad analys av HD:s praxis inom obligationsrätten och dessa rättsfalls innebörd och inverkan på rättsläget.

Läs mer »

Aktiebolagslagen

En grundlig genomgång
3 nov
Scandic Anglais, Stockholm

En bred och grundlig genomgång av Aktiebolagslagens viktigaste delar. Advokat Carl Svernlöv fördjupar din förståelse för reglerna och ger dig verktygen att hantera de svåra frågorna på bästa sätt.

Läs mer »

Reklamationsinvändningar

Om risken för rättsförlust p.g.a. sen reaktion
3 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen går vi igenom reklamationsreglerna i åtskilliga avtalstyper. Med tyngdpunkt i lag och praxis behandlas reklamationsfristens utgångspunkt och längd i olika fall samt krav på reklamationens form, innehåll, precision, rätt avgivare och adressat, sändsätt, befordringsrisk, bevisbörda och beviskrav.

Läs mer »
mynt som hällts ut ur en glasburk

Grundläggande konkurshantering

Med nya upplagan av Konkurspraktikan
9 nov
Scandic Crown, Göteborg

En mycket praktiskt inriktad kurs där advokat Hans Elliot ger dig en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i sitt arbete.

Läs mer »

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
9 nov
Scandic Crown, Göteborg

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.

Läs mer »

Utredning i konkurs

Med Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika
10 nov
- 11 nov
Scandic Crown, Göteborg

Få en tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord förvaltarberättelse i konkurs.

Läs mer »

Försvararen i förundersökningen

Chefsåklagarens, domarens och advokatens perspektiv
10 nov
- 11 nov
Scandic Crown, Göteborg

För dig som vill ha full koll på hur du i praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under förundersökningen.

Läs mer »

Tvistemålsanalys i skarpt läge

Hur du analyserar dispositiva tvistemål
10 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Hur kan du strukturera en systematisk arbetsmetod för att kunna bygga upp och granska din talan, eller som svarandeombud plocka isär kärandens talan? Docenten i processrätt, hovrättsrådet och f.d. advokaten Patrik Schöldström leder denna fördjupande kursdag.

Läs mer »

Hovrättsprocessen i brottmål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
17 nov
Scandic Anglais, Stockholm

De flesta stora brottmål överklagas till hovrätten, där målen slutligen avgörs. Ändringsfrekvensen ligger så högt som 35–40 procent.

Läs mer »

Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet
18 nov
Scandic Crown, Göteborg

Hur agerar du som försvarare eller målsägandebiträde i sexbrottmål? I vilka fall är ett sexualbrott att anse som grovt och var går gränsen mellan ett ofredande och ett sexuellt ofredande?

Läs mer »
mynt som hällts ut ur en glasburk

Grundläggande konkurshantering

Med nya upplagan av Konkurspraktikan
23 nov
Scandic Anglais, Stockholm

En mycket praktiskt inriktad kurs där advokat Hans Elliot ger dig en bra grund att stå på för att på ett effektivt och korrekt sätt kunna bistå konkursförvaltaren i sitt arbete.

Läs mer »

Kontraktuell lojalitetsplikt

En växande rättsfigur i avtalsrätten
23 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Under kursen behandlas lojalitetsplikten i många avtalstyper, såsom anställning och mellanmansavtal (kommission, handelsagentur, mäkleri etc.), köp, entreprenad, försäkring, kreditgivning och borgen.

Läs mer »

Utredning i konkurs

Med Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika
24 nov
- 25 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Få en tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord förvaltarberättelse i konkurs.

Läs mer »

Försvararen i förundersökningen

Chefsåklagarens, domarens och advokatens perspektiv
24 nov
- 25 nov
Scandic Anglais, Stockholm

För dig som vill ha full koll på hur du i praktiken på bästa sätt tillvaratar klientens intressen under förundersökningen.

Läs mer »

Sexualbrotten

Med fokus på frivillighet och oaktsamhet
30 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Hur agerar du som försvarare eller målsägandebiträde i sexbrottmål? I vilka fall är ett sexualbrott att anse som grovt och var går gränsen mellan ett ofredande och ett sexuellt ofredande?

Läs mer »
två kvinnor som skriver på papper

Ekonomisk familjerätt

Bodelning vid dödsfall och äktenskapsskillnad m.m.
30 nov
- 1 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Två dagars grundlig genomgång av, och fördjupning i, de viktigaste och mest vanligt förekommande familjerättsliga frågorna, t.ex. dold samäganderätt, pensionsrättigheter samt villkor vid gåva och testamente.

Läs mer »
person som håller en plånbok

Återvinning till konkursbo

Regler, rättsverkningar och praktiska tillämpningsfrågor
1 dec
- 2 dec
Scandic Anglais, Stockholm

En noggrann genomgång av konkurslagens regler om återvinning till konkursbo.

Läs mer »

Inspirationsdag

Med Johan Eriksson
7 dec
Scandic Plaza, Umeå

Försvararyrket kan ibland upplevas som stressigt och ensamt. Då kan lite inspiration göra susen.

Läs mer »

Inspirationsdag

Med Johan Eriksson
8 dec
Scandic Anglais, Stockholm

Försvararyrket kan ibland upplevas som stressigt och ensamt. Då kan lite inspiration göra susen.

Läs mer »

Inspirationsdag

Med Johan Eriksson
9 dec
Scandic Crown, Göteborg

Försvararyrket kan ibland upplevas som stressigt och ensamt. Då kan lite inspiration göra susen.

Läs mer »

Inspirationsdag

Med Johan Eriksson
10 dec
Scandic St Jörgen, Malmö

Försvararyrket kan ibland upplevas som stressigt och ensamt. Då kan lite inspiration göra susen.

Läs mer »

Försvarare i mål om grova brott

: :: ::: Fullbokad, väntelista ::: :: :
3 jan
- 11 jan
Barbados

Limhamnsgruppen bjuder in till en spännande, kunskapsfylld och njutningsfull vecka på vårt kurshotell Bougainvillea Barbados, i Karibiens pärla, Barbados.

Läs mer »

Affärsrättsseminariet 2022

San Francisco
17 apr
- 25 apr
San Francisco, USA

Äntligen är det dags för Limhamnsgruppens omtyckta och eftertraktade Affärsrättsseminarium, ett arrangemang som funnits på programmet i nästan 30 år.

Läs mer »

Övriga kurser 2022

Här är våra kommande kurser 2022. Kontakta oss på info@limhamnsgruppen.se eller 040-36 90 40 om du vill boka plats på någon av dem.

 • Vårdnad, boende och umgänge, 11 okt 2022
 • Underhållsbidrag till barn, 12 okt 2022
 • Advokatsekreterarkurs, 20–21 okt 2022
 • HD och obligationsrätten, 26 okt 2022
 • Aktiebolagslagen, 2 nov 2022
 • Reklamationsinvändningar, 2 nov 2022
 • Hovrättsprocessen i brottmål, 8 nov 2022
 • Grundläggande konkurshantering, 8 nov 2022
 • Försvararen i förundersökningen, 9–10 nov 2022
 • Tvistemålsanalys i skarpt läge, 9 nov 2022
 • Utredning i konkurs, 9–10 nov 2022
 • Lokalhyresavtalet – praktiska problem och lösningar, 15 nov 2022
 • Att läsa och förstå årsredovisningar, 16 nov 2022
 • Hovrättsprocessen i brottmål, 16 nov 2022
 • Sexualbrotten, 17 nov 2022
 • Att läsa och förstå årsredovisningar, 17 nov 2022
 • Kontraktuell lojalitetsplikt, 22 nov 2022
 • Grundläggande konkurshantering, 22 nov 2022
 • Försvararen i förundersökningen, 23–24 nov 2022
 • Utredning i konkurs, 23–24 nov 2022
 • Sexualbrotten, 29 nov 2022
 • Ekonomisk familjerätt, 29–30 nov 2022
 • Skadestånd i samband med brottmål, 1 dec 2022
 • Värdeöverföringar och förbjudna lån, 14 dec 2022