Johan Eriksson utnämnd till hedersdoktor

Grattis Johan!

Vi gratulerar vår vän och lärare Johan Eriksson, som nu kan titulera sig doktor!
Han har nämligen utsetts till hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet.
Johan undervisar hos oss sedan länge.

Senast med den mycket uppskattade kursen Försvararrollens ABC i Sorrento i Italien 28 mars–4 april.

Här hittar du alla kommande kurser med Johan Eriksson

Är du nyfiken på Johans bok Handbok för försvarare?

Handbok för försvarare delar  Johan med sig av de erfarenheter han samlat på sig under sina många år i domstolar.

Läs mer om boken här

Johan Eriksson är jur. kand. och advokat, verksam i Stockholm. Johan har flera år i rad blivit utsedd till ”advokaternas advokat” – den advokat som medlemmar i skrået själva skulle vilja bli försvarade av. Han har i många år, bland annat i samband med uppdrag som försvarare i medialt uppmärksammade och känsliga mål, för allmänheten på ett klart och inkännande sätt förklarat och försvarat juridikens många gånger komplicerade villkor: det möjliga, det inte möjliga. Han är en ambassadör för brobyggande mellan juridikens praktiska och akademiska sidor, med regelbunden kontakt med universitetsvärlden och ett särskilt fokus på studenterna, i syfte att stimulera dem till att förkovra sig och anstränga sig, för att de i förlängningen ska bidra till en bättre (juridisk) värld.”