Johan Eriksson utnämnd till hedersdoktor

Grattis Johan!

 

Vi gratulerar vår vän och lärare Johan Eriksson, som nu kan titulera sig doktor!
Han har nämligen utsetts till hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet.
Johan undervisar hos oss sedan länge.

 

Senast med den mycket uppskattade kursen Försvararrollens ABC i Sorrento i Italien 28 mars–4 april.

Nästa tillfälle är 22–24 augusti tillsammans med Lars Kruse i Köpenhamn,

Trovärdighet och stödbevisning – vem äger sanningen vid rättens bevisvärdering?

där Johan och Lars lär dig utnyttja bristerna i bilden av ”den alltigenom trovärdiga målsäganden”.

 

Här hittar du alla kommande kurser med Johan Eriksson >>

 

Är du nyfiken på Johans bok Handbok för försvarare?

I Handbok för försvarare delar  Johan med sig av de erfarenheter han samlat på sig under sina många år i domstolar.

Läs mer om boken här >>

 

Johan Eriksson är jur. kand. och advokat, verksam i Stockholm. Johan har flera år i rad blivit utsedd till ”advokaternas advokat” – den advokat som medlemmar i skrået själva skulle vilja bli försvarade av. Han har i många år, bland annat i samband med uppdrag som försvarare i medialt uppmärksammade och känsliga mål, för allmänheten på ett klart och inkännande sätt förklarat och försvarat juridikens många gånger komplicerade villkor: det möjliga, det inte möjliga. Han är en ambassadör för brobyggande mellan juridikens praktiska och akademiska sidor, med regelbunden kontakt med universitetsvärlden och ett särskilt fokus på studenterna, i syfte att stimulera dem till att förkovra sig och anstränga sig, för att de i förlängningen ska bidra till en bättre (juridisk) värld.”