mansansikte

Theddo Rother-Schirren

Advokat

Theddo Rother-Schirren är advokat och verksam på Advokatfirman Rother-Schirren. Han har huvudsakligen varit inriktad på familjerätt sedan drygt trettio år men är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt med uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Vid sidan av sin advokatpraktik har han också en tjänst som lektor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken