Sonny Björk

Kriminaltekniker

Sonny Björk har varit polis i Stockholm i 47 år. Trettiosju av dessa har han arbetat som kriminaltekniker på tekniska roteln i Stockholm. Arbetet har bestått av brottsplatsundersökningar, brandplatsundersökningar och bombröjning. Vidare har han arbetat på spårlaboratorierna med framkallande och identifiering av fingeravtryck, jämförelse och identifiering av skospår, verktygsspår, fordonsundersökningar, klädundersökningar, undersökning av vapen och ammunition samt ballistik.

Sonny Björk har varit partssakkunnig åt åklagare i ca 20 år i ärenden som Lasermannen, Polismorden i Malexander med flera. Han har undervisat i kriminalteknik för förundersökare, utredare samt kriminaltekniker.

Efter pension har han biträtt försvarsadvokater, målsägandebiträden och åklagare i ett flertal ärenden samt undervisat advokater i ett flertal sammanhang. Sonny har stor erfarenhet av vittnesmål i tingsrätt, hovrätt samt Högsta domstolen. Den senare i det s.k. Balkongärendet i Södertälje med dess välkända dom.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken