Mikael Fredstrand

Auktoriserad revisor

Mikael Fredstrand är delägare i revisionsbyrån Mazars och en uppskattad föreläsare som under de senaste åren har utbildat mer än 1000 kursdeltagare från banker, advokatbyråer och andra företag i analys och tolkning av årsredovisningar samt kreditbedömning av företag.

Mikael har arbetat som revisor i snart tjugo år med ägarledda och noterade företag, vilket även innefattat omfattande kontakter med banker vid kreditfrågor. Han arbetar löpande med företagsvärderingar av såväl noterade som ägarledda företag i samband med tvister, vid utlösen av ägare eller vid förvärv.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken