Martin Borgeke

F.d. justiteråd

Martin Borgeke har tidigare varit justitieråd i Högsta domstolen. Han är f.n. ordförande i Lagrådet. Martin Borgekes specialitet är straffrätt och straffprocessrätt. Han har en omfattande erfarenhet av undervisning. Han har deltagit i flera statliga utredningar på straffrättens område och är författare till böckerna Att bestämma påföljd för brott (4 uppl. 2021 tillsammans med Mikael Forsgren) och Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. (1 uppl. 2019 tillsammans med Catharina Månsson). Han har också under många år deltagit i arbetet med boken Studier rörande påföljdspraxis m.m. (7:e tryckta upplagan 2022).

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken