Martin Borgeke

F.d. justiteråd

Martin Borgeke är jur. dr h.c. (Uppsala) och har tidigare varit hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge och justitieråd i Högsta domstolen. Martin Borgekes specialitet är straffrätt och straffprocessrätt. Han har en omfattande erfarenhet av undervisning av både domare, advokater och åklagare.

Han har deltagit i flera statliga utredningar på straffrättens område och är författare till böckerna: Att bestämma påföljd för brott (3 uppl. 2016 tillsammans med Mari Heidenborg), Studier rörande påföljdspraxis m.m. (6 uppl. 2018, e-uppl. 2019, tillsammans med andra) och Studier rörande allmän straffrättspraxis (1 uppl. 2019, även e-uppl. 2019, tillsammans med Catharina Månsson).

Martin Borgeke har också publicerat ett flertal uppsatser i bl.a. SvJT och JT.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken