mansansikte

Mårten Schultz

Professor

Mårten Schultz arbetar som forskare och lärare i juridik. Idag är han professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Mårtens professionella intressen kretsar förmögenhetsrättsliga ämnen i allmänhet och skadeståndsrätt och obehörig vinst i synnerhet, men även rättsfilosofi och pedagogik för jurister.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken