Marie Wessel

Advokat

Marie är inriktad på svensk och internationell familjerätt, arvsrätt samt försäkringsrätt, med bakgrund som domstolsjurist och bolagsjurist. Marie är en ofta anlitad föreläsare inom dessa ämnesområden. Hon har uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken