mansansikte

Marek Keller

Advokat, jur dr

Marek Keller är specialiserad på insolvensrätt och tvistlösning. Han arbetar med rådgivning avseende frågor som förekommer i företag med ekonomiska problem och åtar sig regelbundet uppdrag som konkursförvaltare. Marek verkar även regelbundet som ombud i samband med tvistlösning inom olika branscher och verksamhetsområden. Han har doktorerat inom insolvensrätt och processrätt och lade år 2020 fram avhandlingen ”Konkurs och process”.

https://www.wistrand.se/wistrand-expertis/marek-keller/
Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken