mansansikte

Marcus Utterström

Jur dr

Marcus Utterström är biträdande universitetslektor vid Juridiska fakulteten i Lund. Han disputerade 2022 med avhandlingen ”Störningar och tidsförlängning – en entreprenadrättslig studie”. Han har flera års erfarenhet av arbete som advokat med inriktning på entreprenadtvister. Han är för närvarande engagerad i ett läroboksprojekt med Per Samuelsson, ett projekt om funktionsansvar i materiella uppdragsavtal och ett tvärvetenskapligt forskningsprojektet om cirkularitet i byggindustrin.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken