Johan Ödlund

Johan Ödlund är advokat sedan år 1993 och var dessförinnan biträdande jurist på advokatbyrå mellan åren 1988-1993. Johan har varit verksam som advokat och delägare på Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB i Stockholm mellan åren 1993 och 2018. Numera är Johan verksam i Advokat Johan Ödlund AB. Johan har arbetat uteslutande med brottmål, främst som försvarare men också som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, sedan 1993 och arbetade tidigare med personskaderegleringsärenden. 

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken