Hans Elliot

Advokat

Hans Elliot (1948–2022) verkade under mer än trettio år som affärsjurist och konkursförvaltare. Han är författare till Handbok i konkursförvaltningKonkurspraktikan, Rekonstruktionspraktikan, Förvaltarberättelse i konkurs – en praktika, samt har publicerat flera artiklar inom konkursjuridikens område.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken