Hanna Ljung

Hanna Ljung är leg. psykolog vid Neurologiska kliniken i Lund och Malmö, specialist i neuropsykologi och har en doktorsexamen i neurovetenskap (minnespsykologi).

Tillsammans med Arne Reimers driver Hanna en privat verksamhet, Ljung & Reimers AB, som tar uppdrag som sakkunniga och expertvittnen i brottmål, civilmål och patent- och marknadsmål, och de har sakkunnigerfarenhet inom dessa områden från Sverige, Norge och USA.

Hanna Ljung föreläser bland annat på grundutbildningen för läkarstudenter, psykologstudenter och sjukgymnaster och på specialistutbildningen för läkare och psykologer. Hanna arrangerar tillsammans med Arne Reimers en fyradagarskurs om läkemedel och kognition för specialistpsykologer.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken