Eva Möller

Advokat

Eva Möller är sedan mer än 20 år verksam på advokatbyrå inom familje- och arvsrätt samt brottmål. Eva har ett särskilt intresse för och fördjupad kunskap om frågor om barns rätt till försörjning och rättvis fördelning av försörjningsbördan mellan föräldrar.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken