Erik Sundström

Hovrättspresident

Erik Sundström är hovrättspresident vid Hovrätten för Övre Norrland. Han har tidigare arbetat som lagman vid tingsrätten i Lycksele, hovrättsråd i Svea hovrätt och dessförinnan på Justitiedepartementet och hos Justitieombudsmannen. Erik har länge anlitats av Limhamnsgruppen för utbildning om bland annat tvistemålsprocessen, bevisvärdering och påföljdsbestämning.

Han undervisar även om tvistemålsprocessen på Domstolsakademin och medverkade vid Domstolsverkets utbildning av domare inför införandet av En modernare rättegång.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken