Erik Danhard

Advokat

Erik Danhard är advokat och delägare vid Kanter Advokatbyrå i Stockholm. Hans huvudinriktning är domstolsprocesser och tvistelösning inom främst arbetsrättens område.

Han är författare till boken Konkursarbetsrätt samt har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om lönegarantiförsäkring.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken