Eleonora Johansson

Jur kand

Eleonora Johansson är tidigare specialiståklagare och jobbar nu som biträdande jurist, huvudsakligen med brottmål, på Advokatbyrån Markus Bergdahl i Helsingborg. De senaste elva åren arbetade hon som specialiståklagare i Göteborg och Helsingborg med inriktning på grova brott och har omfattande erfarenhet av att leda förundersökningar där hemliga tvångsmedel använts.

Eleonora har också gedigen erfarenhet av att utbilda domare och åklagarkollegor.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de flesta

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken