kvinnoansikte

Claudia Vadaszi

Rådman

Claudia Vadaszi blev hovrättsassessor vid Hovrätten för Nedre Norrland 2005. Därefter arbetade hon fram till 2009 som åklagare vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm, där hon efter en tid blev allmänspecialist och ett år senare även ungdomsåklagare.

Claudia är sedan sju år rådman på Södertörns tingsrätt. Hon undervisar fiskaler i brottmål i Domstolsakademins regi och poliser inom projektet Växthuset.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken