kvinnoansikte

Christina Ramberg

Professor

Christina Ramberg är professor vid Stockholms universitet och har skrivit många böcker och artiklar om avtals- och kontraktsrätt samt elektronisk handel. Hon har varit verksam som domare i Hovrätten för Västra Sverige och under fem år på advokatfirman Vinge. Christina är verksam som skiljeman i svenska och internationella förfaranden. På senare tid har hon intresserat sig för prejudikat som rättskälla. Christina publicerade en monografi om detta 2017 och är huvudansvarig för en stor komparativ studie, som beräknas publiceras 2023.

https://www.christinaramberg.se/
Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken