Catharina Wikner

Advokat

Catharina Wikner är advokat och delägare i Advokaterna Wikner & Wikner i Falun. Hon har mångårig erfarenhet av brottmål. Under tjugo år var Catharina verksam som åklagare i Dalarna och innehade befattningar som narkotikaåklagare, ekoåklagare och vice chefsåklagare. I sin tjänst som åklagare hade hon ansvaret för stora ärenden, som ställde stora krav på henne som förundersökningsledare.

Catharina Wikner är sedan 2006 verksam som advokat. I sin verksamhet ägnar hon sig i huvudsak åt brottmål.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken