mansansikte

Carl Lebeck

Carl Lebeck är jur. dr i offentlig rätt från Stockholms Universitet och har mastersexamina från Oxford University och Harvard Law School. Han är tf lektor vid Stockholms Universitet. Han har lång och bred erfarenhet av forskning och undervisning i förvaltnings-, stats- och EU-rätt vid universitet och högskolor och för praktiskt verksamma jurister. Han har även undervisat i socialrätt och arbetat som notarie i förvaltningsdomstol.

Han är författare till böckerna Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten (Norstedts Juridik, 2018), Konstitutionella gränser för tillämpning av överstatlig rätt (ak. avh., Jure förlag, 2019) och Gränser för ömsesidigt erkännande i EU-rätten (Jure förlag, 2022, kommande). Han har även publicerat en kommentar till EU-stadgan om grundläggande rättigheter (Studentlitteratur, 2016) samt ett stort antal artiklar i rättsvetenskapliga tidskrifter.

För närvarande sysslar han med två projekt som rör begränsningar av grundläggande rättigheter i RF samt kraven på saklighet och opartiskhet i förvaltningsrätten.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken