Bengt Heinestam

Diplomerad företagskonsult

Bengt Heinestam är diplomerad företagskonsult med 35 års erfarenhet. Han har genom åren varit verksam vid olika jurist-, redovisnings- och revisionsbyråer.

Bengt har en mycket lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med likvidationer, fusioner, fissioner och förvärv och överlåtelser av företag. Han har i sitt yrkesverksamma liv förvärvat och sålt många företag. Nu äger han och verkar i Heinestams Bolagstjänst AB. 

Bengt har gett ut flera böcker, däribland böckerna ”Likvidation – Praktisk handbok för aktiebolag”, ”Fusioner – redovisning och beskattning” samt ”Fissioner – Praktisk handbok för aktiebolag”.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken