Arne Reimers

Arne Reimers är överläkare vid Laboratoriemedicin Skåne, specialist i klinisk farmakologi, PhD och expert i hur läkemedel påverkar hjärnan och interagerar med varandra.

Tillsammans med Hanna Ljung driver Arne en privat verksamhet, Ljung & Reimers AB, som tar uppdrag som sakkunniga och expertvittnen i brottmål, civilmål och patent- och marknadsmål, och de har sakkunnigerfarenhet inom dessa områden från Sverige, Norge och USA.

Arne Reimers föreläser bland annat på grundutbildningen för läkarstudenter, psykologstudenter och sjukgymnaster och på specialistutbildningen för läkare och psykologer. Arne är aktiv forskare och arrangerar tillsammans med Hanna Ljung en fyradagarskurs om läkemedel och kognition för specialistpsykologer.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken