mansansikte

Anders Larsson

Rådman

Anders Larsson utnämndes till rådman vid Södertörns tingsrätt 2011. Sedan 2015 är han även chefsrådmannens ställföreträdare. Dessförinnan arbetade Anders i högsta domstolen under fyra år, inledningsvis som justitiesekreterare och senare som beredningschef.

Anders Larsson har undervisat poliser inom ramen för projektet Växthuset och undervisar idag tingsfiskaler i brottmål i Domstolsakademiens försorg.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken