Agneta Gustafsson

Advokat

Agneta Gustafsson är advokat och VD vid Advokatbyrån Nywa. Hon har arbetat som jurist i över 25 år och har tidigare bland annat varit verksam vid olika domstolar, Kronofogden, Ackordscentralen och advokatbyråer samt innehar ett antal externa styrelseuppdrag.

Agneta biträder löpande såväl stora som små företag i affärsjuridiska frågor och har därmed upprättat otaliga avtal inom skilda områden och är ofta anlitad i samband med företagsöverlåtelser.

Agneta har genom åren erhållit betydande och bred erfarenhet inom civilrätten, främst inom aktiebolagsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, krediträtt och obeståndsrätt samt tvistemålslösning. Hon håller löpande utbildningar och skriver krönikor.
Agneta innehar uppdrag som konkursförvaltare och likvidator.

Våra föreläsare

Vi jobbar med de bästa

De allra bästa med både erfarenhet och specialkunskap inom sitt område av juridiken