Fler webbkurser

Mårten Schultz och Erik Danhard

Nu ger vi dig tillgång till nya spetskunskaper i skadeståndsrätt och konkursarbetsrätt, när du vill och där du vill.

Webbkurser inom många fler ämnen är på gång att spelas in. Har du förslag på ämnen och föreläsare, hör av dig till oss.

Våra webbkurser är tillgängliga för dig på dina villkor, så att du trots en välfylld kalender får tid för kompetensutveckling.

Kurserna uppfyller Advokatsamfundets krav på kurstid och obligatoriskt test så att du kan tillgodoräkna dig timmarna.