Rekonstruktionspraktikan

NEDSATT PRIS
Nu 300 kr (tidigare 490 kr) exkl. moms

Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion, inklusive lönegaranti, både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen m.m., handlingarnas innehåll och deras expedieringar. Källor anges i fotnoter med hänvisningar till bland annat praxis och förarbeten.

Optimerad och högaktuell – Rekonstruktionspraktikan i ny upplaga

Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion, inklusive lönegaranti, både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen m.m., handlingarnas innehåll och deras expedieringar. Källor anges i fotnoter med hänvisningar till bland annat praxis och förarbeten.

Alla inom rekonstruktörsorganisationen ska ha praktikan i sitt handbibliotek för att slippa att lägga onödig tid på att leta efter svar på frågor av administrativ karaktär. Praktikan kan också användas som hjälp vid  kvalitetsöversyn av arbetsrutiner inom en organisation som arbetar med företagsrekonstruktion.

Advokat Hans Elliot har varit verksam som konkursförvaltare och som lärare inom obeståndsrätt sedan 80-talet. Han är fortfarande verksam som kursledare och senior advisor för Limhamnsgruppen.

Femte upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2019.

Rekonstruktionspraktikan ges ut av Limhamnsgruppen.

Provläs

Här kan du läsa innehållsförteckningen och ett utdrag ur boken!

Beställning

Fyll i formuläret nedan för att beställa Rekonstruktionspraktikan.
Leverans inom en vecka.
Avsändare är CA Andersson. Faktura skickas separat, i första hand som bifogad pdf-fil via e-post.

ORDER

Rekonstruktionspraktikan, 5 uppl.
141 sidor. ISBN 978-91-86325-17-6. Häftad (mjukband), pris/st 300 kr exkl. moms/318 kr inkl. moms. Frakt ingår.

För leverans utanför Sverige tillkommer frakt. Läs om våra frakt- och beställningsvillkor här

  • Välj bok och antal
  • Information
Välj bok och antal för att beställa
Leverans och faktureringsadress
Annan leveransadress