Konkurspraktikan

Konkurspraktikan är den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs. Både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett stort antal hänvisningar till bl.a. rättsfall och lagförarbeten.

Uppdaterad och oumbärlig – Konkurspraktikan i ny upplaga

Konkurspraktikan är den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs. Både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett stort antal hänvisningar till bl.a. rättsfall och lagförarbeten.

Innehållet följer så långt som möjligt gällande författningar och doktrin. Tekniken, inte minst den digitala, har utvecklats på ett sätt som inte alltid stämmer överens med traditionella rättskällor och anvisningar. Konkurspraktikan ska ses som en början till en kartläggning av vad om gäller enligt traditionellt synsätt, för att bättre kunna se var och på vilka sätt man bör ändra gällande bestämmelser och anvisningar.

Advokat Hans Elliot har varit verksam som konkursförvaltare, och även som lärare inom obeståndsrätt, sedan 1980-talet. Han är fortfarande verksam som kursledare och senior advisor för Limhamnsgruppen.

Sjunde upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2019.

Konkurspraktikan kostar 580 kr exkl. moms. I priset ingår frakt.

184 sidor. ISBN 978-91-86325-16-9.

Konkurspraktikan ges ut av Limhamnsgruppen.

Provläs

Här kan du läsa innehållsförteckningen och ett utdrag ur boken!

Beställning

Fyll i formuläret nedan för att beställa Konkurspraktikan.
Leverans inom en vecka.
Avsändare är CA Andersson. Faktura skickas separat, i första hand som bifogad pdf-fil via e-post.

Se också (fritt tillgängliga) kompletteringar och rättelser till böckerna här!

Order

Konkurspraktikan, 7 uppl.
ISBN 978-91-86325-16-9. Häftad (mjukband), pris/st 580 kr exkl. moms/615 kr inkl. moms.

För leverans utanför Sverige tillkommer frakt. Läs om våra frakt- och beställningsvillkor här

  • Välj bok och antal
  • Information
Välj bok och antal för att beställa
Leverans och faktureringsadress
Annan leveransadress