Konkurspraktikan

framsidan av boken Konkurspraktikan

Konkurspraktikan är idag den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs, både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Innehållet är en systematisk sammanställning av beståndsdelarna i praktiskt taget alla konkurshandlingar samt när och vart expediering ska ske. Boken innehåller också ett stort antal hänvisningar till bl.a. rättsfall och lagförarbeten.

Uppdaterad, utökad och oumbärlig – Konkurspraktikan i åttonde upplagan

Innehållet följer så långt som möjligt gällande författningar och doktrin. Tekniken, särskilt på dataområdet, har utvecklats på ett sätt som inte alltid stämmer överens med traditionella rättskällor och anvisningar. Konkurspraktikan ska ses som en början till en kartläggning av vad om gäller enligt traditionellt synsätt, för att bättre kunna se var och på vilka sätt man bör ändra gällande bestämmelser och anvisningar.

Advokat Hans Elliot (1948–2022) verkade under fyra decennier som konkursförvaltare och som lärare inom obeståndsrätt.

Åttonde upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2023.

Konkurspraktikan kostar 655 kr exkl. moms. I priset ingår frakt.

204 sidor. ISBN 978-91-86325-22-0.

Konkurspraktikan ges ut av Limhamnsgruppen.

Provläs

Här kan du läsa innehållsförteckningen och ett utdrag ur boken!

Beställning

Fyll i formuläret nedan för att beställa Konkurspraktikan.
Leverans inom en vecka.
Avsändare är Åtta45.
Faktura kommer från Limhamnsgruppen via e-post.

Se också (fritt tillgängliga) kompletteringar och rättelser till böckerna här!

Order

Konkurspraktikan, 8 uppl.
ISBN 978-91-86325-22-0. Häftad (mjukband), pris/st 655 kr exkl. moms/695 kr inkl. moms.

För leverans utanför Sverige tillkommer frakt. Läs om våra frakt- och beställningsvillkor här

Bokbeställning
  • Välj bok och antal
  • Information
Välj bok och antal för att beställa
Leverans och faktureringsadress
Annan leveransadress