Hyresmanual

Hyresmanualen är ett tidsbesparande verktyg, anpassat för advokater och andra konsulter samt inte minst för dem som bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet.
Den innehåller översikt över hyreslagen, kataloger om arbetsfördelning hyresnämnd – tingsrätt, hyreslagens tidsfrister, förklaring av hyreslagens definitioner och gränsdragningar, förutsättningarna för tillämpning av hyreslagens bestämmelser och tillvägagångssätt, förlängnings- och villkorsärenden beträffande bostad, medlingsförfarandet beträffande lokalhyra, skadeståndsberäkning, delgivningsregler m.m.
Åttonde upplagan utkom i oktober 2016.

Hyresmanual, åttonde upplagan

Hyresmanual ges sedan många år ut av Limhamnsgruppen med det f.d. hyresrådet och advokaten Bengt Ask som författare. Sedan 2013 är advokaten Dennis Dicksen vid Advokatfirman Lindahl medförfattare.

Hyresmanualen är ett uppskattat verktyg bland jurister och andra som hanterar hyresavtal och hyresrättsliga frågor. I och med denna, den åttonde, upplagan ges manualen ut i bokform för att ytterligare underlätta användningen och läsningen. Den fungerar som uppslagsverk för att snabbt ge en uppfattning om de olika delarna i hyreslagstiftningen men också med kommentarer och beskrivningar av mer praktisk karaktär.

Manualen innehåller också ett omfattande rättsfallsregister över många av de mest centrala rättsfallen inom hyresrätten.

Åttonde upplagan är uppdaterad per den 1 juni 2016.

Hyresmanual kostar 690 kr exkl. moms (tidigare 985 kr). I priset ingår frakt.

351 sidor. ISBN 978-91-86325-13-8.

Provläs

Här kan du läsa innehållsförteckningen och ett avsnitt ur boken!

Beställning

Fyll i formuläret nedan för att beställa Hyresmanual. Boken omfattar 351 sidor. Leverans inom en vecka. Avsändare är Åtta45. Faktura skickas separat, i första hand som bifogad pdf-fil via e-post.

Order

Hyresmanual, 8 uppl.
ISBN 978-91-86325-13-8. Häftad (mjukband), pris/st 690 kr exkl. moms/731 kr inkl. moms.

För leverans utanför Sverige tillkommer frakt. Läs om våra frakt- och beställningsvillkor här

Bokbeställning
  • Välj bok och antal
  • Information
Välj bok och antal för att beställa
Leverans och faktureringsadress
Annan leveransadress