Handbok för försvarare

Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar. Tanken med boken är att den ska vara en praktisk vägledning för försvarare hela vägen från första mötet med klienten, genom processens alla faser.
Boken vänder sig till advokater, jurister och juriststudenter, som ett praktiskt komplement till en annars väldigt teoretisk utbildning. Även för den som processar i domstol i andra ärenden än brottmål finns ett och annat matnyttigt.
Utkom som Student’s edition i januari 2018 och som Limited edition i februari 2018.

Handbok för försvarare av Johan Eriksson

Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar.

En nyutexaminerad jurist har kanske några få rättegångsspel under universitetsstudierna som erfarenhet att luta sig mot, men egentligen ingen praktisk träning alls inför vardagen på en brottmålsbyrå. Tanken är i stället att juristen ska drillas genom praktiskt arbete under de tre år som krävs för att bli advokat och därmed kunna ta vilket försvararuppdrag som helst.

Boken ska vara en praktisk vägledning för försvarare hela vägen från första mötet med klienten, genom processens alla faser.

Boken vänder sig till advokater, jurister och juriststudenter, som ett praktiskt komplement till en annars väldigt teoretisk utbildning.

Även för den som processar i domstol i andra ärenden än brottmål finns ett och annat matnyttigt.

Du kan läsa boken från pärm till pärm men också använda den som uppslagsbok och läsa om den fas i processen där du och din klient befinner er för tillfället.

Förhoppningen är att du när du läst Handbok för försvarare ska känna dig tryggare i rollen som försvarare i brottmål.

Provläs

Här kan du läsa innehållsförteckningen och ett kapitel ur boken!

Beställning

Fyll i formuläret nedan för att beställa Handbok för försvarare. Boken omfattar 291 sidor. Böckerna levereras inom en vecka. Avsändare är Åtta45. Faktura skickas separat, i första hand som bifogad pdf-fil via e-post.

Upplagor

Student’s edition
ISBN 978-91-86325-14-5. Häftad (mjukband), pris/st 350 kr exkl. moms/371 kr inkl. moms.

Limited edition
ISBN 978-91-86325-15-2. Inbunden (hårdband), pris/st 1490 kr exkl. moms/1580 kr inkl. moms, begränsad upplaga om högst 500 exemplar. Ett fåtal exklusiva böcker återstår, signerade av författaren.

För leverans utanför Sverige tillkommer frakt. Läs om våra frakt- och beställningsvillkor här

Bokbeställning
  • Välj bok och antal
  • Information
Välj bok och antal för att beställa
Leverans och faktureringsadress
Annan leveransadress