Villkor

Villkor för öppna kurser inom Sverige och Danmark

gällande för anmälningar gjorda fr.o.m. 1 mars 2015

Avtalsparter

Limhamnsgruppen AB, 556671-6709, anordnar kurser eller seminarier och accepterar endast beställning om deltagande i kurs/seminarium av företag för dess medarbetare eller annan person för vilken företaget ansvarar för betalningen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Avbokning eller ändring

Avbokning skall ske skriftligen per e-post, fax eller brev.

Vid avbokning senast 30 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras hel kursavgift, varav hälften kan användas till någon annan av Limhamnsgruppens kurser i Sverige under ett år fr.o.m. den avbokade kursens startdag.

Byte av kursdeltagare kan ske när som helst utan kostnad.

Inställd kurs

Limhamnsgruppen har rätt att ställa in en kurs. Vid inställd kurs återbetalas alla inbetalda avgifter. Ersättningar därutöver betalas inte.

Villkor för kurs utanför Sverige och Danmark

gällande fr.o.m. 1 augusti 2015

Obs! Dessa villkor gäller enbart kurs eller seminarium. För resor anlitar vi olika researrangörer. Limhamnsgruppen AB är återförsäljare av resorna. För resorna gäller respektive researrangörs villkor, se vidare på sidan Villkor för resor.

Avtalsparter

Limhamnsgruppen AB, 556671-6709, arrangerar kurser eller seminarier och accepterar endast beställning om deltagande i kurs/seminarium av företag för dess medarbetare eller annan person för vilken företaget ansvarar för betalningen.

Bindande anmälan efter sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag framgår av kursinbjudan. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande.

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligen per e-post, fax eller brev.

Efter sista anmälningsdag fram till 35 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan) är avbokningskostnaden:

  • 50 % av kursavgiften (se researrangörens villkor vad gäller reskostnader).

35–0 dagar före kursens startdatum (avresedag enligt kursinbjudan) är avbokningskostnaden:

  • 100 % av kursavgiften (se researrangörens villkor vad gäller reskostnader).