Ämne: Tvistemålsprocess

domarbord

Hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten
15 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Förbättra dina möjligheter till framgång i hovrätten genom fördjupade kunskaper om processen där, som i viktiga avseenden skiljer sig från rättegången i tingsrätt.

Kausalitet, adekvans och ansvarsbegränsning

Med Mårten Schultz
Webbkurs

Kursen är lämplig för såväl kommersiellt verksamma jurister, framförallt process- och tvistelösningsverksamma jurister, men också för humanjurister som arbetar med skadeståndsfrågor.