Ämne: Kurser utomlands

Familjerättsveckan 2021

Split – Kroatien
22 maj
- 29 maj
Radisson Blu, Split, Kroatien

På grund av Coronapandemin har kursveckan flyttats fram till 22–29 maj 2021. Ett fåtal platser

Avancerad förhörsteknik 2021

10 mar
- 14 mar

Utbildning och praktisk träning i förhörsteknik enligt den anglosaxiska modellen, med några av världens främsta