Ämne: Hyresrätt

Lokalhyresavtalet – praktiska problem och lösningar

Med genomgång av praxis
15 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Advokat Dennis Dicksen ger dig en övergripande introduktion men framförallt en fördjupning i de riktigt viktiga och svåra frågorna inom den kommersiella hyresrätten, där det ofta uppkommer problemsituationer.