Ämne: Familjerätt

Internationell familjerätt

På begäran från många familjerättsjurister, bl.a. tidigare deltagare på vår Familjerättsvecka, har vi tagit fram denna specialkurs i internationell privaträtt.