Ämne: Avtalsrätt

Kausalitet, adekvans och ansvarsbegränsning

Med Mårten Schultz
Webbkurs

Kursen är lämplig för såväl kommersiellt verksamma jurister, framförallt process- och tvistelösningsverksamma jurister, men också för humanjurister som arbetar med skadeståndsfrågor.

Lokalhyresavtalet – praktiska problem och lösningar

Med genomgång av praxis
15 nov
Scandic Anglais, Stockholm

Advokat Dennis Dicksen ger dig en övergripande introduktion men framförallt en fördjupning i de riktigt viktiga och svåra frågorna inom den kommersiella hyresrätten, där det ofta uppkommer problemsituationer.