Nyheter

27 juni 2019
Rekonstruktionspraktikan
Rekonstruktionspraktikan är ett oumbärligt hjälpmedel för dig som arbetar med företagsrekonstruktion, inklusive lönegaranti, både som rekonstruktör och assisterande medarbetare. Praktikan innehåller en systematisk sammanställning av praktiskt taget alla handlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion och lönegarantilagen m.m., handlingarnas innehåll och deras expedieringar. Källor anges i fotnoter med hänvisningar till bland annat praxis och förarbeten. Advokat Hans...

Läs vidare »
26 april 2019
Uppdaterad och oumbärlig – Konkurspraktikan i ny upplaga Konkurspraktikan är den mest heltäckande instruktionsboken för dig som arbetar med konkurs. Både i konkursförvaltning och i myndighetskontroll. Advokat Hans Elliot har varit verksam som konkursförvaltare, och även som lärare inom obeståndsrätt, sedan 1980-talet. Han är fortfarande verksam som kursledare och senior advisor för Limhamnsgruppen. Beställ ditt...

Läs vidare »
23 april 2019
Grattis Johan!   Vi gratulerar vår vän och lärare Johan Eriksson, som nu kan titulera sig doktor! Han har nämligen utsetts till hedersdoktor i juridik vid Stockholms universitet. Johan undervisar hos oss sedan länge.   Senast med den mycket uppskattade kursen Försvararrollens ABC i Sorrento i Italien 28 mars–4 april. Nästa tillfälle är 22–24 augusti tillsammans med...

Läs vidare »