Hyresmanual

Bengt Ask & Dennis Dicksen

Åttonde upplagan 2016

Hyresmanual ges sedan många år ut av Limhamnsgruppen med det f.d. hyresrådet och advokaten Bengt Ask som författare. Sedan 2013 är advokaten Dennis Dicksen vid Advokatfirman Lindahl medförfattare.

Hyresmanualen är ett uppskattat verktyg bland jurister och andra som hanterar hyresavtal och hyresrättsliga frågor. I och med denna, den åttonde, upplagan ges manualen ut i bokform för att ytterligare underlätta användningen och läsningen. Den fungerar som uppslagsverk för att snabbt ge en uppfattning om de olika delarna i hyreslagstiftningen men också med kommentarer och beskrivningar av mer praktisk karaktär.

Manualen innehåller också ett omfattande rättsfallsregister över många av de mest centrala rättsfallen inom hyresrätten.

Åttonde upplagan är uppdaterad per den 1 juni 2016.

Hyresmanual kostar 985 kr exkl. moms. I priset ingår frakt med företagspaket.

351 sidor. ISBN 978-91-86325-13-8.

 

Missa inte!

Vänster kolumnbild

Lokalhyresavtalet – praktiska problem och lösningar
Kurs med advokat Dennis Dicksen, författare till Hyresmanualen
Göteborg 16 november 2017

Under kursdagen ger Dennis Dicksen en övergripande introduktion till den kommersiella hyresrätten men också en fördjupning i frågor där det ofta uppkommer problemsituationer.

Stort fokus under kursdagen ligger på att beskriva och förklara praktiska problem och lösningar i samband med granskning och utformning av lokalhyresavtal, som t.ex. hyra, lokalens skick, sanktionsmedel och uppsägningsfrågor. Exempel på i praktiken förekommande avtalsklausuler gås igenom och analyseras.

Mer information och anmälan