Viktig information till arbetstagare vid konkurs

Anmälan till arbetsförmedling

Arbetstagare kan inte få lönegaranti för uppsägningstid under vilken de inte kan visa att de anmält sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande, undantag för tid under vilken arbetstagarna utfört arbete hos konkursgäldenären eller annan eller driver egen rörelse.

Det är därför av yttersta vikt att du genast – innan uppsägningstiden börjar löpa – anmäler dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och skaffar bevis om din anmälan. Beviset skall sedan företes hos länsstyrelsen för att uppsägningslön skall betalas ut.

Intyg, kontrolluppgifter m.m.

Arbetsgivaren befrias inte genom konkursen från sina skyldigheter gentemot dig för förhållanden som gäller tid före konkursutbrottet. Arbetsgivaren är fortfarande skyldig att, i förekommande fall på begäran, utfärda bl.a.

  • arbetsgivarintyg för tid före konkursen
  • betyg eller intyg över anställning
  • kontrolluppgift för lön eller annan ersättning som betalats före konkursutbrottet

I sådana och liknande frågor ska du alltså vända dig till din arbetsgivare eller dennes företrädare och inte till konkursförvaltaren.

Det är viktigt att du tar tillvara din rätt i nämnda avseenden så fort som möjligt eftersom det senare kan vara svårt att nå kontakt med din arbetsgivare.

Konkursförvaltaren

Dokumentet hämtat från www.limhamnsgruppen.se