Handbok för försvarare

Vänster kolumnbild

I Handbok för försvarare delar advokat Johan Eriksson med sig av de erfarenheter och tips han samlat på sig under sina många år i domstolar. Tanken med boken är att den ska vara en praktisk vägledning för försvarare hela vägen från första mötet med klienten, genom processens alla faser.

Boken vänder sig till advokater, jurister och juriststudenter, som ett praktiskt komplement till en annars väldigt teoretisk utbildning. Även för den som processar i domstol i andra ärenden än brottmål finns ett och annat matnyttigt.

Utkom som Student’s edition i januari 2018 och som Limited edition i februari 2018.

Läs mer & beställ

Hyresmanual

Vänster kolumnbild

Hyresmanualen är ett tidsbesparande verktyg, anpassat för advokater och andra konsulter samt inte minst för dem som bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet.

Den innehåller översikt över hyreslagen, kataloger om arbetsfördelning hyresnämnd – tingsrätt, hyreslagens tidsfrister, förklaring av hyreslagens definitioner och gränsdragningar, förutsättningarna för tillämpning av hyreslagens bestämmelser och tillvägagångssätt, förlängnings- och villkorsärenden beträffande bostad, medlingsförfarandet beträffande lokalhyra, skadeståndsberäkning, delgivningsregler m.m.

Åttonde upplagan utkom i oktober 2016.

Läs mer & beställ