Hyresmanual

Vänster kolumnbild

Hyresmanualen är ett tidsbesparande verktyg, anpassat för advokater och andra konsulter samt inte minst för dem som bedriver yrkesmässig uthyrningsverksamhet.

Den innehåller översikt över hyreslagen, kataloger om arbetsfördelning hyresnämnd – tingsrätt, hyreslagens tidsfrister, förklaring av hyreslagens definitioner och gränsdragningar, förutsättningarna för tillämpning av hyreslagens bestämmelser och tillvägagångssätt, förlängnings- och villkorsärenden beträffande bostad, medlingsförfarandet beträffande lokalhyra, skadeståndsberäkning, delgivningsregler m.m.

Åttonde upplagan utkom i oktober 2016.

Läs mer & beställ