• Scandic Anglais, Stockholm
 • 14 900 kr
 • 12 timmar

Utredning i konkurs – förvaltarberättelsens tillkomst

Få en tydlig struktur över vad som krävs i en korrekt uppgjord förvaltarberättelse.

Advokat Hans Elliot och auktoriserad revisor Nils Albertsen ger dig verktyg att hantera de moment som medför att utredningen kring och utformandet av förvaltarberättelsen bli effektivt och användbart för den fortsatta konkurshanteringen.

Vilka berättigade förväntningar man kan ha på en förvaltarberättelse i konkurs och vad kan man som utomstående eventuellt bidra med för att gagna utredningen? Kunskap om förvaltarens utredningsarbete är även en väsentlig bas för bedömning av arvodesyrkanden för detta arbete.

Innehållet är lämpat för såväl den som har begränsade kunskaper i konkursrätt som för den mer erfarne och passar bra för alla som arbetar med konkurser, oavsett förkunskaper.

I kursmaterialet ingår koncept till kommande utgåva av Hans Elliots Praktika för förvaltarberättelse.

Kurstillfälle i Göteborg den 14-15 november, klicka här!

 

Tider och innehåll

Dag 1 09.30–16.30, Dag 2 09.00–16.00.

Inledning

 • konkursinstitutets huvuddrag
 • formaliafrågor
 • intressenterna i en konkurs

Boets tillstånd

 • innehåll i utredningen med avseende på bakgrundsfakta och historik

Boets ställning

 • redovisning från bouppteckning
 • tillägg och justeringar

Bokföringen

 • bokföringssystem
 • det sätt på vilket bokföringen skötts
 • redovisning av balansräkning
 • bokföringen sådan den redovisas i bouppteckningen

Obestånd

 • obeståndsbegreppet
 • orsaker till obestånd
 • utredningsbehov

Tidpunkt för obestånd

 • metodval
 • utredningsbehov

Tidpunkt för kontrollbalansräkning

 • sufficiensbegreppet
 • metod
 • utredningsbehov

Återvinning

 • återvinningsinstitutet
 • återvinningssituationerna
 • frist- och fatalietider

Olaglig värdeöverföring

 • teorin
 • värdeöverföringen
 • vederlaget
 • beloppsspärr
 • försiktighetsspärr
 • återbäringsansvaret
 • bristtäckningsansvaret

Associationsrättsligt skadestånd

 • teorin
 • personkretsen

Något om utredning om brott och näringsförbud (i mån av tid)

 • brott mot borgenärer
 • andra brott
 • näringsförbud

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Kursledare

Advokat Hans Elliot

Hans Elliot är konkursförvaltare och affärsjurist med mångårig praktisk och pedagogisk erfarenhet. Han är författare till Handbok i konkursförvaltning och Konkurspraktikan samt har publicerat flera artiklar inom konkursjuridikens område.

Auktoriserad revisor Nils Albertsen

Nils Albertsen är partner på Mazars SET Revisionsbyrå i Malmö och är en av Limhamnsgruppens mest uppskattade lärare, med stor pedagogisk kompetens och mycket kunnig inom sitt verksamhetsområde. Nils har även mångårig erfarenhet av att biträda med konkursutredningar och utredningar åt polisens ekorotlar.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.