Skadestånd i samband med brottmål (NY)

Datum
Omfattning
6 timmar
Plats
Scandic Anglais, Stockholm
Kursavgift
8 000 kr

Lär dig mer om hur du arbetar mer framgångsrikt med frågor om skadeståndsrättsliga anspråk i brottmål.

Advokat Johan Ödlund och rådman Claudia Vadaszi ger praktiska tips och råd hur du hanterar de konkreta fallen.

Du får klarhet i de olika ersättningsposterna som kan aktualiseras och hur de bör beaktas i en brottmålsprocess. Skadeståndsrättens roll i samband med brottmål har kommit att bli alltmer betydelsefull.  Brottsforskningen visar att skadeståndet är av betydelse för upplevelsen av upprättelse efter en brottsling handling. Dessvärre får skadeståndsrätten ofta på olika sätt stå tillbaka för straffrätten i processen.

Det är inte ovanligt att skadeståndsanspråken behandlas helt kort i förhandlingssituationen och domskälen i skadeståndsfrågan kan ibland vara lakoniska. Delvis beror detta på en underskattning av skadeståndsrättens funktioner och möjligheter och delvis beror det på bristande kunskaper om skadeståndsanspråkets betydelse i brottmålet.

 

Tider och innehåll

09.30 – 16.30, med lunch 12.30 – 13.30

En överblick ges över det skadeståndsrättsliga systemet och hur skadeståndsrättens regler och principer kan tillämpas i ett brottmål. Bland de ämnen som tas upp finns:

  • ersättning för kränkning
  • ersättning för personskada
  • sakskada
  • ren förmögenhetsskada
  • vårdnadshavarens skadeståndsansvar
  • vissa processuella aspekter och tvångsmedel med skadeståndsrättslig anknytning

Kursen har en praktisk inriktning och fokus läggs främst på att ge försvarare, målsägandebiträde och särskilda företrädare för barn verktyg att omsätta det skadeståndsrättsliga regelverket i sitt dagliga arbete.

Förbehåll för ändringar i programmet

Lärare

Rådman Claudia Vadaszi

Claudia Vadaszi blev hovrättsassessor vid Hovrätten för Nedre Norrland 2005. Därefter arbetade hon fram till 2009 som åklagare vid Södertörns åklagarkammare i Stockholm, där hon efter en tid blev allmänspecialist och ett år senare även ungdomsåklagare. Claudia är sedan sju år rådman på Södertörns tingsrätt. Hon undervisar fiskaler i brottmål i Domstolsakademins regi och poliser inom projektet Växthuset.

Advokat Johan Ödlund

Johan Ödlund är advokat sedan 1993 och delägare vid advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB i Stockholm. Har över 20 års erfarenhet av brottmål, främst som försvarare men också som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Förutom denna inriktning har han tidigare arbetat med personskaderegleringsärenden.

Målgrupper

Kursen vänder sig främst till dig som som har något begränsad erfarenhet av att arbeta som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.