LVU, LVM, LUL, LPT och LRV – grundlig genomgång med praktiska handgrepp

Datum
Omfattning
18 timmar
Plats
Hooks herrgård, Hok
Kursavgift
17 000 kr

För dig som vill förbättra och fördjupa din kompetens i hur du hanterar socialrättsliga ärenden.

Att hantera och processa tvångsmål ställer särskilda krav när det gäller juridiskt kunnande och omdöme.

Kursen är praktiskt inriktad och belyser den mängd frågor och problem som uppkommer i dessa ärenden.

Våra mycket uppskattade kursledare, advokaterna UllaBella af Klercker och Anna Björklund, håller en lärorik weekendkurs på vackra Hooks herrgård.

Ur innehållet:

 • övergripande genomgång av lagstiftningen på området
 • den praktiska hanteringen av socialrättsliga ärenden
 • biträdets agerande innan, under och i samband med domstolsprocessen
 • ställföreträdarens uppgifter och förhållningssätt till myndigheter och domstol
 • advokatetiska synpunkter
 • överklagande till högre instans
 • förslaget till nya LVU, inkl. kravet på ombudens kunskap, erfarenhet och lämplighet

För fullständigt kursinnehåll, se nedan.

Kursen bygger på ett aktivt deltagande och det ges utrymme för frågor, diskussion och debatt mellan deltagarna och föreläsarna.

Omfattar 18 timmar och uppfyller således Advokatsamfundets hela utbildningskrav för ett år.

Hooks herrgård ligger ca tre mil söder om Jönköping. Klicka här för vägbeskrivning/karta. I samband med konferensen erbjuder vi logi och gemensamma middagar. Därutöver finns golf, spa och andra aktiviter. Mer information finns längre ner på sidan.

 

Tider och innehåll

Dag 1 – 10.00–18.00, lunch 12.30–13.30

Lagen om unga lagöverträdare (LUL)

 • Förfarande och handläggning av ärenden i de delar där misstänkt är under 15 år.

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

 • Genomgång av lagstiftningen
 • Praktiska råd kring uppdragets utförande.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 • Genomgång av lagstiftning
 • Offentliga biträdets olika roller
 • Tvångsvård eller frivillighet?
 • Partsställning

På kvällen arrangeras gemensam middag för dem som önskar.

Dag 2 – 09.00–17.00, lunch 12.00–13.00

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

 • Genomgång av lagstiftning
 • Offentliga biträdets olika roller
 • Tvångsvård eller frivillighet?
 • Partsställning
 • Omedelbart omhändertagande
 • Praktiska råd kring omedelbart omhändertagande
 • Utredningstiden och ansökan om vård
 • Nämndsammanträdet
 • Förberedelse inför muntlig förhandling
 • Åberopande av skriftlig och muntlig bevisning
 • Muntliga förhandlingens genomförande
 • Överklagande till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen
 • Frågor om placering, hemtagning och upphörande av vård.

På kvällen arrangeras gemensam middag för dem som önskar.

Dag 3 – 09.00–13.00, lunch 13.00

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

 • Genomgång av lagstiftning
 • Öppen/sluten psykiatrisk tvångsvård
 • Praktiska frågor
 • Muntliga förhandlingens genomförande.

Dagen avslutas med en allmän diskussion och återkoppling till kursinnehållet som presenterats.

Lunch serveras kl. 13.00 för dem som önskar (ingår i kursavgiften).

Förbehåll för ändringar i programmet.

 

Kursledare

Advokat Anna Björklund

Anna Björklund på advokatbyrån Sju Advokater i Stockholm är erfaren advokat inom företrädesvis brottmål och socialrätt. Hon föreläser regelbundet för Advokatsamfundet inom straffrätt och Limhamnsgruppen inom brottmål och socialrätt.

Advokat UllaBella af Klercker

UllaBella af Klercker är advokat och delägare i Advokaterna af Klercker & Oehme. Hon har bedrivit advokatverksamhet sedan 1998 och är verksam främst i Stockholm. UllaBella har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål. Hon anlitas regelbundet för föreläsningar av Advokatsamfundet, Domstolsverket och Limhamnsgruppen.

 

Boende

Önskar du övernatta på Hooks herrgård i samband med kursen kan vi erbjuda fina enkelrum alternativt dubbelrum.

Enkelrum kostar 1 600 kr exkl. moms/natt.

Dubbelrum kostar 1 250 kr exkl. moms/person och natt.

 

Gemensam middag fredag och lördag kväll

Vi ordnar gemensam middag både fredag och lördag kväll, då en trerättersmeny serveras. Vegetariska alternativ finns. Lättöl eller vatten ingår och för den som önskar vin finns ett vinpaket anpassat till middagen.

Anmäl dig gärna till middagarna i samband med att du anmäler dig till kursen.

Pris middag: 460 kr exkl. moms/kväll.

Vinpaket: 270 kr exkl. moms/kväll.

 

Spa och övriga aktiviteter

Hooks herrgård erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter. Varför inte ett skönt bad? Läs gärna mer här.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras längre ner på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.