Sakrätt vid konkurs

Datum
Omfattning
7 timmar
Plats
Scandic Anglais, Stockholm
Kursavgift
8 300 kr

En grundlig och pedagogisk genomgång av konkursförvaltningens granskning av konkursboets tillgångssida utifrån sakrättsliga frågeställningar, med advokat Ulrik Hägge.

En konkursförvaltares granskning av konkursbolagets tillgångar kan beskrivas i tre led. Först granskas obligationsrättsliga och andra civilrättsliga förhållanden, därefter prövas sakrättsliga frågor och slutligen kontrolleras om återvinningsbara transaktioner förekommit.

 

Tider och innehåll

09.00-17.00 med en timmes lunch

Separationsrätt på grund av

 • äganderätt
 • samäganderätt
 • surrogation
 • subrogation
 • ogiltighet
 • hävning
 • redovisningsmedel
 • återtagandeförbehåll
 • kommission
 • återkrav på grund av brott
 • Condictio in debiti

Aktiv stoppningsrätt

Sakrättsligt moment

 • avtalet
 • tradition
 • denutiation

Specialitetsprincipen

Med förbehåll för ändringar i kursprogrammet.

Kursledare

Advokat Ulrik Hägge

Ulrik Hägge är sedan mer än 20 år verksam som advokat med inriktning på obeståndsfrågor och kommersiella tvister. Han har skrivit ett flertal artiklar inom obeståndsrätt.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.