• Scandic Anglais, Stockholm
 • 7 900 kr
 • 6 timmar

Nya sexualbrottslagstiftningen

Få överblick, kontroll och kunskap om den nya sexualbrottslagstiftningen.

Lagändringarna träder ikraft den 1 juli.

Advokat Bengt Ivarsson, expert i Sexualbrottskommittén, går igenom de nya reglerna och vad de kommer att innebära för såväl försvararens som målsägandebiträdets uppdrag. Med sin gedigna erfarenhet som försvarare och målsägandebiträde är Bengt väl förtrogen med problematiken.

Kursen bygger på ett aktivt utbyte och diskussion mellan kursledare och deltagare om konsekvenserna av lagändringarna.

Frågan om en samtyckeslagstiftning har debatterats och utretts under ett antal år. Sexualbrottskommittén förslog hösten 2016 införandet av en lagstiftning som markerar att sexuellt umgänge ska bygga på frivillighet. Utredningen förslår även bl.a.  införandet av ett oaktsamhetsbrott. Ur innehållet:

 • Gränsen för straffbar gärning ska gå vid om deltagandet i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat målsägandens särskilt utsatta situation, för att kunna dömas för våldtäkt.
 • Ett särskilt oaktsamhetsansvar för vissa allvarliga sexualbrott införs.
 • Vid bedömningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen med hänsyn till offrets låga ålder visat särskild hänsynslöshet och råhet.
 • Det straffrättsliga skyddet för barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen ifråga om barnets ålder
 • Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.

 

 Tider och innehåll

09.30–16.30 med en timmes lunch

Under dagen kommer bl.a. nedanstående frågor diskuteras och bli besvarade.

 • Vad innebär kravet på frivillighet?
 • Hur ska frivilligheten komma till uttryck?
 • Räcker det att uttrycka frivillighet i början av den sexuella aktiviteten?
 • Kan frivilligheten återkallas och hur går det till?
 • När är det ett fullbordat brott?
 • Finns det några situationer där en uttryckt frivillighet inte är giltig?
 • Innebär förslaget en omvänd bevisbörda, en förklaringsbörda eller något annat?
 • Komma frågorna till målsägande och tilltalad bli fler eller färre?
 • Förändras rollen som målsägandebiträde på något sätt av den nya lagstiftningen?
 • Vad innebär de föreslagna oaktsamhetsbrotten?
 • Vad gäller beträffande sexualbrott som sker på distans, t ex på internet?
 • Vilka ändringar blir det beträffande sexualbrott mot barn?

Kursledare

Advokat Bengt Ivarsson

Bengt Ivarsson är sedan 1994 verksam som advokat vid Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping. Han var expert i Sexualbrottskommittén och har varit expert i ett flertal andra statliga utredningar avseende bl.a. psykiatrisk tvångsvård, narkotikabrott, angrepp på blåljuspersonal. Bengt uppträder såväl som försvarare, målsägandebiträde som särskild företrädare i brottmål. Han har undervisat på olika kurser för bl.a. Advokatsamfundet, Domstolsakademin och Limhamnsgruppen. Bengt Ivarsson var 2013-2017 ordförande för Sveriges advokatsamfund.

Allmän info

Kursavgift

Kursavgiften inkluderar kursmaterial, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Mervärdesskatt tillkommer.

Deltagarantal

Antalet deltagare är begränsat. Antagning sker i den ordning anmälan och betalning kommer in till Limhamnsgruppen.

Anmälan

Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Limhamnsgruppen AB accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Anmälan kan göras med hjälp av knappen ”Jag anmäler mig” på denna sida.

Avbokning

Klicka här för att se gällande avbokningsregler.

Betalning

Faktura på kursavgift sänds från Limhamnsgruppen AB.
Betalning sker till bankgiro 5903-0726.

Boende

Vi har förbokat ett antal hotellrum på kurshotellet.
Önskas boende på kurshotellet bokar du det vid anmälningen.

Med förbehåll för force majeure.